Komora SNS bylo pověřena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR organizací doprovodné podnikatelské mise předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka do Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu, která se uskuteční v termínu 5. – 11. 2. 2017.

V programu, na kterém se nyní intenzivně pracuje, počítáme s uspořádáním podnikatelských fór s následnými dvoustrannými firemními jednáními ve všech třech destinacích, s pracovní snídaní podnikatelů s předsedou Hamáčkem a s dalšími neformálními akcemi pro české firmy a jejich zahraniční partnery. Na přípravě mise Komora SNS spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR.

Cesta se uskuteční vládním speciálním letadlem, jehož kapacita je omezená. Žádáme proto zájemce o účast, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do 13. 1. 2017 na adresu: trushko@komora.cz .

Na podnikatelskou misi budeme také připravovat katalog českých účastníků v ruském jazyce.

Všechny účastnické firmy zde budou mít základní zápis zdarma, je však možné zadat si zde i placenou reklamu (i pro neúčastnící se firmy).

V tomto případě prosím kontaktujte PP Agency, pí. Čejkovskou (cejkovska@ppagency.cz ). Katalog bude k dispozici zahraničním partnerům na společných akcích, případně na našich zastupitelských úřadech k dalšímu využití.

Přílohy:

Předběžný program mise.xls

Přihláška na misi.docx

Firemní profil