Připravujeme podnikatelskou misi do mimořádně zajímavého teritoria. Komora SNS byla pověřena ministrem průmyslu a obchodu ČR panem Janem Mládkem organizací podnikatelské mise, která bude pana ministra doprovázet při pracovní návštěvě Ázerbájdžánu, konané při příležitosti zasedání česko-ázerbájdžánské smíšené mezivládní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci.

Doprovodná podnikatelská mise vládním speciálem se bude konat ve dnech 16. – 18. ledna 2017 a v jejím průběhu v ázerbájdžánském hlavním městě Baku budeme organizovat česko-ázerbájdžánskou podnikatelskou konferenci a B2B jednání účastníků naší mise s potenciálním partnery v místě. Na přípravě mise s námi bude spolupracovat Svaz průmyslu a dopravy ČR.

S ohledem na krátkost času jsme nuceni uzávěrku přihlášek stanovit na 4. 1. 2017, abychom mohli zajistit našemu partnerovi v Baku čas na vyhledávání partnerů pro jednání.

Závěrem musím upozornit, že počet míst pro podnikatelskou misi ve vládním speciálu je omezený a proto doporučuji zájemcům o účast reagovat co nejrychleji. Přihlášky prosím zasílejte na obvyklou adresu trushko@komora.cz . jako potvrzení přijetí přihlášky obdržíte zálohovou fakturu.

Těším se na setkání s vámi a využívám této příležitosti k tomu abych vám popřál hezké Vánoce a všechno nejlepší do nastupujícího roku 2017.

 
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva

Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882
E-mail: masopust@komora.cz

Baku2017-Zvací-dopis.docx
Baku2017-Přihláška.docx
Baku2017-Program-mise.xls
Baku2017-Firemni-profil.doc