Vážení přátelé,

je tradicí, že se před koncem roku zamýšlíme nad jeho průběhem a hodnotíme výsledky své práce.

Jelikož je nejlepší nečekat na to, až vás někdo pochválí, rozhodl jsem se v první řadě pochválit své spolupracovnice v sekretariátu Komory SNS. Díky jejich pracovnímu nasazení uzavíráme rok 2016 s čísly, o kterých se nám před koncem první poloviny roku snad ani nezdálo.

Kdo mne zná, ví, že nejsem milovníkem příliš velkého počtu číselných informací – jednak si ne vše pamatuji a hlavně jsou pro mne texty plné čísel nudné! V tomto případě ale musím udělat výjimku, jinak se prostě výsledky naší práce za rok 2016 nedají kvalitně prezentovat.

Tak jen stručně – zorganizovali (nebo spoluorganizovali) jsme  10 podnikatelských misí, v jejichž rámci bylo navštíveno 18 destinací v zájmových zemích naší komory a realizovali jsme dalších 17 akcí (konferencí, seminářů ap.), při kterých jsme zástupcům členských firem, i firem které s námi více či méně pravidelně spolupracují, nabídli možnost získání poznatků a informací, týkajících se podmínek pro obchodní aktivity v zájmových zemích Komory SNS.

Neskromně bych chtěl podotknout, že víc než polovina podnikatelských misí „vznikla“ díky našemu snažení a dobrým vztahům s partnerskými státními institucemi – v tomto případě konkrétně s MPO ČR a MZe ČR. V souvislosti s doprovodnými podnikatelskými misemi nemohu samozřejmě opomenout spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Podtrženo a sečteno – rok 2016 přes to, že stále nesl stigma nedobré ekonomické situace v zájmových zemích Komory SNS a od toho se odvíjející problémy českých exportérů, byl pro naši komoru rokem naplněným usilovnou prací ve prospěch českých firem. Že naše aktivity byly zúčastněným představiteli firem hodnoceny pozitivně je pro nás potvrzením správného zaměření naší činnosti.

Jestliže jsem rámcově zhodnotil uplynulý rok, dodám jen pár vět k roku nastupujícímu. Pokusíme se navázat na trend a frekvenci akcí z roku 2016. Tím chci připomenout lednové a únorové mise – v lednu s ministrem Janem Mládkem do Ázerbájdžánu a v únoru s předsedou PS P ČR Janem Hamáčkem do Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Abychom se vzpamatovali z cestování, tak si 23. února střihneme již šestnáctý ročník Česko-ruského podnikatelského plesu na pražském Žofíně.

Dále máme naplánovánu řadu misí do různých destinací – ukrajinský Kyjev, ruský Rostov na Donu, běloruský Minsk a Brest a další. Nemohu ani opomenout zapojení Komory SNS do přípravy a realizace české účasti na mezinárodní výstavě ASTANA EXPO 2017, která bude v hlavním městě Kazachstánu od 10. června po následující tři měsíce prezentovat nové trendy v energetice. Také zde chceme nabídnout našim partnerským firmám možnost prezentovat své výsledky.

Závěrem jen jediné – dovolte mi, abych všem partnerům a příznivcům naší komory poděkoval za spolupráci v roce 2016 a popřál zdraví, pohodu a úspěchy v roce 2017.


Na spolupráci se těší Váš

Ing. František Masopust
výkonný ředitel a člen představenstva Komory SNS