(S využitím zpravodajství velvyslanectví ČR v Moskvě.)

Dne 11. listopadu 2016 představil v Moskvě hlavní ekonom SB pro Rusko A. Sanghi nejnovější ekonomickou zprávu Světové banky k Rusku. Světová banka (SB) ve své aktuální ekonomické zprávě k Rusku hodnotí vývoj ruské ekonomiky jako postupný posun vpřed. V roce 2017 by se měla ruská ekonomika po dlouhodobé recesi vrátit k 1,5% růstu. I přes evidentní pozitivní signály otázkou ale zůstává, zda mírný růst bude stačit k obrácení trendu směrem k budování diverzifikovanější ruské ekonomiky.

Ruská ekonomika se v roce 2016 i nadále přizpůsobuje poklesu cen ropy a ekonomickým sankcím. Domácí poptávka v důsledku trvalého poklesu reálných příjmů zůstává nízká, což společně s nepříznivým vnějším ekonomickým prostředím negativně ovlivňuje hospodářský růst v zemi. Ruská ekonomika proto zůstává v recesi. Tempo poklesu HDP v roce 2016 ale výrazně zpomalilo. SB odhaduje, že v roce 2016 se ruská ekonomika propadne o 0,6 % (v roce 2015 propad činil 3,7 %).
Adaptaci ekonomiky dle SB pomohla opatření přijatá ruskou vládou v oblasti ekonomické politiky v posledních dvou letech. Jednalo se zejména o zavedení flexibilního směnného kurzu rublu, snížení rozpočtových výdajů v reálných hodnotách a rekapitalizace bank, a to společně s použitím tzv. Rezervního fondu.

SB si dále všímá základních ekonomických a finančních trendů a ukazatelů, které vypadají povzbudivě. I přes nepříznivé podmínky v mezinárodním obchodu a omezenému přístupu na mezinárodní kapitálové trhy je platební bilance Ruska stabilní. Nezaměstnanost, která se nachází na úrovni 5,6 %, je blízko svého minima. Inflace v říjnu 2016 činila 6,1 %, což je méně než polovina oproti 15,6% inflaci ve stejném období v roce 2015. V květnu 2016 poprvé od roku 2013 se také Rusko vrátilo na mezinárodní světové finanční trhy, když prodalo svoji emisi eurobondů.
Na druhou stranu rozpočtová omezení na federální úrovni by mohla v důsledku snížení finančních převodů regionům negativně ovlivnit situaci až ve dvou třetinách ruských regionů. Bankovní sektor je sice díky předchozím opatřením relativně stabilizován, zůstává ale zranitelný vůči makroekonomickým rizikům, zpomalení růstu a slabé poptávce. Rezervní fond je pod velkým tlakem a v roce 2017 by mohl být zcela vyčerpán.

V roce 2017 očekává SB růst ruské ekonomiky o 1,5 % a v roce 2018 o 1,7 %. Hlavním důvodem je očekávané oživení cen ropy na 55,2 amerických dolarů za barel v roce 2017 a na 59,9 dolarů za barel v roce 2018, což by mělo mít pozitivní dopad na domácí poptávku.
Je ale nepravděpodobné, že uvedený mírný růst povede k obrácení trendu směrem k budování diverzifikovanější ruské ekonomiky. Jedním z důležitých kroků vpřed s ohledem na vyčerpání rozpočtových rezerv bude návrat ke střednědobému rozpočtovému plánování (fiskální konsolidaci) v období 2017 – 19.
Rusko v posledních letech učinilo řadu pozitivních změn týkající se podnikatelského a investičního prostředí. Tyto kroky jsou nezbytné, nikoliv však dostačující. Klíčovými faktory pro dosažení vyššího a udržitelného hospodářského růstu zůstávají: odstranění strukturálních omezení – které by mělo vést ke zvýšení produktivity práce – a řešení sociálně-ekonomických problémů stárnoucí populace.  

Závěr:
Aktuální výhled střednědobého vývoje ruské ekonomiky zpracovaný Světovou bankou vyznívá mírně optimisticky. Nicméně i přes relativně povzbudivé signály cesta k případnému udržitelnému růstu bude pro Rusko ještě složitá. Základním momentem je rychlé (obzvláště v době nízkých cen komodit) uskutečnění strukturálních reforem, tj. snaha pokusit se transformovat Rusko ze země závislé na přírodních zdrojích na zemi s diverzifikovanější ekonomikou, v níž hlavní roli bude hrát soukromý sektor. K tomu je potřeba snížit roli státu v ekonomice, zvýšit konkurenci a dále průběžně zlepšovat podnikatelské a investiční prostředí. Není pochyb o tom, že se jedná o velkou výzvu.