Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství vedla podnikatelskou misi do Ufy, kterou organizovala Komora SNS. Hlavním cílem návštěvy bylo navázání pracovních vztahů v oblasti zemědělství, lesnictví, ropného a plynařského průmyslu, strojírenství, stavebnictví či bankovnictví.

Aktuálně jsou v republice registrovány čtyři podniky s účastí českého kapitálu a jedno regionální zastupitelství české společnosti. V Ufě, hlavním městě republiky, působí České podnikatelské centrum. Od roku 2001 funguje také společná pracovní skupina České republiky a Baškortostánu pro obchodní, hospodářskou, vědecko-technologickou a kulturní spolupráci.

Ve středu v prostorách OPK Baškortostánu proběhlo podnikatelské fórum, kterého se zúčastnilo 13 českých a 60 baškortostánských společností. Během úvodního proslovu náměstkyně českého ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková uvedla, že Ruská federace je pro Českou republiku prioritním partnerem zejména v tom, co se týče zemědělsko-průmyslového komplexu.

Jednající si mimo jiné připomněli, že v předchozích letech dosahoval obchodní obrat mezi republikami až 1 mld. USD. Do provozu byly uvedeny například desítky mlékárenských komplexů, vybavených moderní dojící technikou od českých výrobců.

V prvním pololetí letošního roku obchodní obrat mezi Baškortostánem a Českou republikou dosáhl 13,8 mil. USD, z čehož na dovoz z ČR připadá 11 mil. USD a na vývoz do ČR 2,8 mld. USD. Export Baškorotostánu pak tvoří především hliník a produkce chemického průmyslu.

„Bohužel v průběhu posledních tří let jsme byli svědky toho, jak se z různých důvodů náš obchodní obrat mnohonásobně snížil. Dnes máme možnost budovat nové a oživovat staré obchodní vazby. Příjezd delegace, zastoupené na takto vysoké úrovni, je pro nás známkou toho, že česká vláda věnuje pozornost možnosti rozvoje vztahů,“ uvedl vicepremiér regionální vlády Irek Muchametdinov.

Během jednání podnikatele z České republiky představili řadu projektů v oblasti stavebnictví, petrochemického průmyslu a bankovnictví. Zástupci obou republik projednali také společné zájmy v oblasti obchodování a zemědělství.  (-a)