Komora SNS v rámci doprovodného programu 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uspořádala již tradiční konference Business den Ruské federace a Business den Běloruska. Akce se staly platformou pro setkání státní správy a exportérů a diskuzí o aktuálním stavu hospodářských vztahů se zájmovými zeměmi.

Business den Ruské federace navštívilo přes 140 zástupců českých firem. Z Ruska do Brna přijelo přes 40 zástupců významných ruských firem z více jak 10 ruských regionů.

Nehledě na potíže, kterým nyní čelíme ve vzájemných vztazích s Ruskem, o tamní trh mají české firmy stále zájem. Navzdory sankcím chtějí v Rusku pokračovat. Současné vztahy však zatěžují nejen sankce a jejich dopady, ale také stav ruské ekonomiky, ovlivněný devalvací rublu v kontextu pádu cen ropy. S tím jsou spojeny pochyby o schopnosti ruských firem plnit své závazky a financovat nové zahraniční zakázky. Čeští vývozci se musí též přizpůsobovat novým podmínkám ruské politiky vůči dovozcům. V průběhu konference se řešily možnosti uplatnění českých firem v současné situaci.

S úvodními zdravicemi vystoupili ministr průmysl a obchodu Jana Mládek, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ruskou delegaci na akci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu RF Georgij Kalamanov, vystoupil i velvyslanec Ruské federace AlexandrZmejevskij, akci navštívili zástupci ruských regionů, kteří zdůraznili význam příme spolupráce s ruskými regiony ve vzájemných hospodářských vztazích. „Spolupráce s regiony se osvědčila, českým firmám pomáhá a jsem rád, že i hejtmani krajů jsou v této oblasti aktivní," uvedl český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

O trendech v obchodování s Ruskem a o angažovanosti státní pojišťovny exportu hovořil generální ředitel EGAP Jan Procházka. Prudký pokles českého vývozu do Ruska, v loňském roce o 40 procent, se promítl i na množství a velikosti obchodu, které do Ruska Egap pojistil. Zatímco minulý rok to byly pojištěné obchodní případy ve výši pěti miliard, letos jsou to zatím 2.7 miliardy. Egap nyní v Rusku podporuje především obchody s těmi firmami, které mají příjmy v zahraničních měnách.

Prezentace ČEB a.s.

Prezentace EGAP a.s.

Dochází ke změně produkce, kterou lze do Ruska vyvézt. Rusové totiž usilují o zvýšení vlastní produkce a trendem je snaha vyrobit maximum doma. Ruská vláda spustila takzvaný "program importozaměšenija", což znamená náhradu dovozu zahraničního zboží domácí produkcí. K možnostem, jak nyní na ruském trhu podnikat, patří přesun výroby, zakládání česko-ruských firem nebo vývoz technologií, za využití kterých mohou Rusové produkovat své vlastní výrobky. Jako příklad hotové spolupráce lze uvést společnost Brisk Tábor, která má v říjnu 2016 otevřít ve městě Tolijatti svůj nový provoz. Expanzi v Rusku plánují mj. Škoda Power či Škoda Transportation, která ve společném podniku s ruským partnerem dodává vagony pro petrohradské metro.  

Jedním z významných oborů vzájemné hospodářské spolupráce je jaderná energetika. Tato spolupráce letos slaví 60ti leté výročí. Leoš Tomíšek, viceprezident Rusatom Overseas v programu Business dne představil konkrétní možnosti dodávek pro ruské jaderné projekty v Rusku i zahraničí. V jaderné energetice máme s Ruskem společnou technologickou základnu – i s přispěním českých odborníku se vyvíjela ruská jaderná technologie VVER. České dodávky pro ruské jaderné projekty pomáhají našim firmám udržet se na světové špici. Zachování našeho know how v této sféře je do značné míry závislé právě na exportu. Podle Rosatomu jen za posledních pět let dodali Češi pro ruské jaderky komponenty za 10 miliard korun.

Prezentace MINPROMTORG

Prezentace Tatarstan

Prezentace St. Petěrburg


Jsou to také právě strojaři, klíčový pilíř českého exportu, pro které je Rusko nejdůležitějším východním trhem. Statistika za druhé čtvrtletí letošního roku staví Rusko na druhou příčku, co do významu pro český strojírenský vývoz, na kterém se podílí téměř miliardou. I v tomto oboru naše podniky pociťují dopady sankcí a důsledky ekonomické krize v Rusku.

V loňském roce vyvezly české firmy do Ruska stroje v objemu, který odpovídal 12 procentům z celkového strojírenského exportu, což představovalo 30 procentní meziroční pokles. Mezi významné firmy v oboru, kteří mají v Rusku aktivity patří TOS Varnsdorf, který má ve Sverdlovské oblasti společný strojírenský závod. Společnost využívá českého know-how. Do dalšího rozvoje na ruském trhu chce firma investovat a produkovat až 150 strojů ročně. V Uljanovské oblasti zase v oblasti strojírenství působí zlínský výrobce Trimill.

Prezentace Jekatěrinburg

Prezentace Havel a Holásek

Prezentace ROSATOM


Novinkou v české státní podpoře exportu je angažovanost českého ministerstva zemědělství, které do Ruska vyslalo agrárního diplomata. Zemědělské technologie najdou nyní v Rusku uplatnění, právě proto, že Rusové usilují o zvýšení vlastní produkce. Významnou českou referencí v oboru je společnost Agrostroj Pelhřimov. Letos na jaře byla zahájena výstavba výrobního závodu firmy ve Voroněžšké oblasti. Celková investice do výroby zemědělské techniky v Rusku by měla ve třech etapách postupně dosáhnout hodnoty čtyř miliard rublů.  

Prezentace KB a.s.

Prezentace Český dům Moskva

Podle obchodního zástupce RF v ČR Sergeje Stupara je obchodní výměna mezi oběma zeměmi přes pokračující pokles na solidní úrovni. Za prvních sedm měsíců činil obrat vzájemné výměny 3,26 mld. USD a podle ruských statistik podíl českého vývozu činil 2 mld. USD.


Zvýšený zájem podnikatelů zaznamenal Business den Běloruska

Také této konference se zúčastnilo přes 140 zástupců firem. K značnému oživení obchodních vztahů s Běloruskem došlo po zrušení sankčních opatření vůči této zemi. Na jaře letošního roku zemi navštívil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v doprovodu početné podnikatelské mise, na jejíž organizaci se podílela Komora SNS. V létě se šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek zúčastnil slavnostního otevření nového sídla zastupitelského úřadu v Minsku.

Prezentace ČEB a.s.

Prezentace EGAP a.s.

Prezentace ČSOB a.s.


Aktivní politický dialog a diskuze o možnostech rozvoje hospodářských vztahů, podpořená významnými zástupci České republiky byla podmětem k vysoké úrovni reprezentace běloruské delegace na konferenci v Brně. Delegaci vedli náměstci ministra zahraničních věcí Jevgenij Šestakov a obchodu a průmyslu Genadij Sviderskij. Konference se zúčastnilo přes dvacet zástupců významných podniků Běloruska. Reprezentativní zastoupení české strany představovali náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba a náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Na akci se představili i noví velvyslanci – běloruský Valerij Kurdjukov a český Milan Ekert.

Prezentace:  Investiční potenciál Běloruska

Prezentace Běloruská burza

Prezentace Bellesexport v Brně

V současné době je Bělorusko v hledáčku evropských podnikatelů. Jedna za druhou tam míří delegace Rakouska, Itálie, Maďarska a dalších zemí. Němci se o tamní trh zajímají již dávno a nyní se aktivně zapojují do modernizace tamní ekonomiky a průmyslu. Mezinárodní měnový fond dnes uvádí, že Minsk souhlasí s hlubokými tržně orientovanými reformami.

Prezentace MAVEL

Prezentace NARODNI CENTRUM MARKETINGU

Prezentace Peterka a Partners

Země se otevírá zahraničním investorům a obchodním partnerům. Bělorusko chystá modernizaci průmyslových sektorů, příležitosti pro české firmy jsou v oblasti energetiky, zemědělství, chemického průmyslu i automotive. České firmy získavají zakázky i v oblasti obnovitelných zdrojů. Benešovský výrobce turbín pro vodní elektrárny Mavel dodává již pro druhou vodní elektrárnu v zemi.


Pro shrnutí řečnických příspěvků a témat diskutovaných v rámci obou našich konferencí na Strojírenském veletrhu v Brně připravujeme speciální vydání zpravodaje Komory SNS. V obsahu vydání zazní rozhovy se zástupci ruské a běloruské delegací, klíčové obory, statistiky a trendy v hospodářské spolupráce mezi zeměmi. PDF verze výtisku bude zveřejněna na webových stránkách Komory.

 

Program a pozvánka Byznys dne Ruské federace 2016.Pdf

Program Business den Běloruska.docx

Seznam běloruských firem B2B - 1.doc