Komora SNS připravuje (jako každý rok) v rámci brněnského strojírenského veletrhu dvě významné konference – Business den Ruské federace a Business den Běloruska.

V roce 2015 jsme poprvé této problematice věnovali zvýšenou informační pozornost a připravili jsme materiál (Zpravodaj), který obsahoval hlavní body z vystoupení nejdůležitějších řečníků Business dne Ruské federace. Kromě toho jsme zde umístili i další informační materiály (celý Zpravodaj naleznete v příloze).

V letošním roce chceme jednak rozšířit zpravodajství o informace z Business dne Běloruska. Současně Vám nabízíme možnost využít Zpravodaje Komory SNS k reklamě Vaší společnosti.

Zpravodaj bude česko/ruský a bude distribuován jak na důležité adresy v Česku, tak – prostřednictvím velvyslanectví a obchodně průmyslových komor – do řady institucí a také regionů v Rusku a Bělorusku.

V případě zájmu se prosím obraťte na adresu kordacova@komora.cz a my se budeme snažit Váš záměr realizovat.

Uzávěrka objednávek je stanovena na  20. září 2016.

Akviziční_dopis_zpravodaj.pdf

Nabidka-zpravodaj.doc

Export_final_2015.pdf