V návaznosti na institucionální a legislativní změny v oblasti registrace zahraničních podnikatelských subjektů v Rusku se zvyšuje počet odmítnutých žádostí o příslušnou akreditaci, a to mnohdy z formálních důvodů. Velvyslanectví ČR v RF vypracovalo materiál pro české podnikatelské subjekty, z něhož vyplývá potřeba ještě důkladnější přípravy před vstupem na ruský trh, zejména co se právních a administrativně správních podmínek týče.

Institucionální změny

V souvislosti se změnami v Zákoně o zahraničních investicích v RF došlo i ke změnám v oblasti registrace/akreditace zahraničních právnických osob na ruském trhu. Zatímco dříve byl tento proces řízen ze strany ministerstva spravedlnosti a jeho příslušné agentury tzv. Státní registrační komory, v současné době registraci zahraničních subjektů na ruském trhu provádí Federální daňová služba (s výjimkou subjektů, působících ve sféře civilního letectví a bankovnictví, kde jsou uvedené úkony prováděny institucemi Rosaviacija, resp. Centrální bankou RF).

 

Aktuální stav

Za období od platnosti změn Zákona o zahraničních investicích v RF, resp. od 1. 1. 2015 do současného období dosáhl počet úspěšně registrovaných žádostí o akreditaci cca 5.700, odmítnuté žádosti představovaly více než 10 % z uvedeného počtu. Tato čísla zahrnují také zahraniční filiálky a zastoupení již dříve registrované, které musely projít procesem opětné registrace. Podle dostupných informací byl počet odmítnutých žádostí o registraci podle dřívější praxe minimální.

Jestliže dříve byla akreditace udělována na konkrétní období, a to u zahraničních filiálek na 1 rok až 5 let, a v případě zahraničních zastoupení na 1 až 3 roky, pak v souladu s novými pravidly se registrace vydává na dobu časově neomezenou s tím, že v případě porušení stávajících pravidel může být akreditace odejmuta. Současná výše administrativně správního poplatku za proces akreditace činí 120 tis. rublů.

Za akreditaci je odpovědná místně příslušná inspekce Federální daňové služby. Proti jejímu rozhodnutí je možné se odvolat k vyšší instanci. Praxe ukazuje, že tento postup většinou nevede k nápravě, a proto zbývá řešení prostřednictvím soudního sporu. Takový postup je ovšem spojen s vysokými náklady, které poplatky za udělení akreditace.

 

Hlavní problémy

Hlavní problémy s registrací zahraničních právnických osob se týkají údajných nedostatků především formálního charakteru v předkládané dokumentaci (neúplnost údajů, neadekvátnost dokladů odpovídajících platné legislativě, porušení časových lhůt, nepřesný překlad, další formální nedostatky apod.). Jen malá část problémů je spojena s podstatnými nedostatky obsahového charakteru. Další problém představuje nová legislativní úprava zákona o zahraničních investicích v RF, která hovoří pouze o zahraniční právnické osobě a nebere do úvahy tzv. statut fyzické osoby.

Pro české podnikatelské subjekty,

jež chtějí vstoupit na ruský trh z toho vyplývá nutnost detailního právního ošetření si všech podmínek a aspektů registrace/akreditace příslušné právní formy subjektu, hodlajícího působit v RF.
V tomto ohledu je vhodné se obrátit přímo na renomované české či zahraniční právnické kanceláře, působící dlouhodobě v Rusku.

Zpracováno velvyslanectvím ČR v RF