V souladu se stanovami svolává představenstvo Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. svůj 19. Sněm. Jednání se bude konat 18.října 2016 od 14.00 hodin ve velkém sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ul. Na Františku 32, Praha 1.

V úvodní části sněmu vystoupí hosté – účast potvrdil ministr Jan Mládek, prezidenti Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vystoupení na sněmu přislíbili velvyslanci Ruska, Běloruska, Arménie a dalších států, se kterými naše komora spolupracuje, upřesnil výkonný ředitel a člen představenstva Komory SNS Ing. František Masopust.

Program jednání