Komora pro hospodářské styky se  SNS, z pověření Ministerstva zemědělství ČR, připravuje podnikatelskou misi, která bude doprovázet náměstkyni ministra zemědělství paní Jaroslavu Beneš Špalkovou při její pracovní návštěvě jednoho z významných regionů Ruské federace – Republiky Baškortostán, hlavního města Ufy.

Mise se bude konat v termínu 11. – 14. října 2016 a v jejím závěru účastníci krátce navštíví také Moskvu, kde se, mimo jiné zúčastní recepce ke státnímu svátku České republiky na Velvyslanectví ČR v RF.

Naši misi bude doprovázet český velvyslanec v Rusku pan Vladimír Remek, obchodní rada velvyslanectví Martin Bašta a „zemědělský diplomat“ velvyslanectví Nikola Hrušková.

Mise bude prioritně zaměřena na podporu českých výrobců technologií pro zemědělství  a zpracovatelský průmysl. Účast v misi je ale otevřena všem českým exportérům, kteří mají zájem v navštíveném regionu.

V průběhu mise se uskuteční podnikatelské fórum, na kterém místní představitelé seznámí s  investičními projekty a možnostmi pro zahraniční firmy v regiony. Partnerem Komory SNS  – Obchodně průmyslovou komorou Republiky Baškortostánu budou připravena dvoustranná jednání účastníků výjezdu s místními potenciálními partnery (B2B).

Zájemci o účast zašlou vyplněnou přihlášku a firemní profil nejpozději do 12. 9. 2016 elektronicky na adresu trushko@komora.cz  nebo na fax +420 266 721 813. Jako potvrzení zaregistrování k účasti na misi obdrží zálohovou fakturu.

Dopis-pozvání.pdf

Předběžný program.xls

Přihláška na misi.doc

Firemní profil.doc