V Bělorusku se v září 2016 koná IV. Mezinárodní odvětvová konference - Trh ropných produktů a plynu v Bělorusku,  určená zajemcum a podnikatelů v odvětví zpracování a distribuce ropných produktů a plynu.

Událost představuje klíčové fórum, v jehož rámci se očekává projednání perspektiv běloruských rafinerií (zpracovatelů ropy a plynu), kontraktačních schémat realizace produktů z ropy a obchodníků se stlačným zemním plynem (CNG, LNG). Součástí bude prezentace technických a marketingových novinek v nabídkách a maloprodeji benzínů a nafty.  

Konference se zúčastní vedení běloruských i zahraničních společností, představitelé státních orgánů Republiky Bělorusko, šéfové a manažeři petrochemických závodů, představitelé největších obchodníků s ropou, obchodních sítí, provozujících čerpací stanice.

Více podrobností - viz PŘÍLOHY