Vážení čtenáři, dovolte jen malé doplnění ke všemu, co už nejednou bylo uvedeno na webových stránkách naší komory a co jsem řekl při mnoha našich akcích.

Pokud má někdo pochybnost o NEZBYTNOSTI podpory pro české exportéry do Ruska a dalších zemí regionu, nechť prosím věnuje pozornost následujícím třem odstavcům z agenturního zpravodajství:

Německé podniky investují přímo v Rusku. Vzhledem k sankcím, kdy nemohou vyvážet své výrobky do  Ruska, tak zde budují malé a střední podniky a korporace vlastnící továrny. Důvod je prostý - nechtějí ztratit svůj vliv na ruském trhu.

Přímé investice německých firem podle zprávy Bundesbank dosáhly v roce 2015 výše 1,78 miliardy eur. Tento objem financí byl překročen pouze v letech konjunkury v roce 2006 a v roce 2010.

Tento rok by mohl být ustaven nový rekord. Jenom v prvním čtvrtletí už činila výše přímých investic z Německa téměř 1,1 miliardy eur.

Jelikož české firmy ve většině nemají dostatečnou finanční sílu, mají jen dvě možnosti – buď doufat ve státní podporu exportu, nebo to prostě na Východě zabalit jednou pro vždy!

Ing. František Masopust
Výkonný ředitel Komory SNS