Pod předsednictvím Uzbekistánu se v Taškentu 23. - 24. května konalo výroční zasedání Rady ministrů zahraničních věcí Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS).

Ministři zahraničí zúčastněných zemí - Ruska, Číny, Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu diskutovali agendy blížícího se summitu hlav států organizace ŠOS a přípravu k podpisu více než tuctu společných dokumentů.

V rámci nadcházejícího Summitu hlav států ŠOS (v Taškentu 23. - 24. června), ministři projednali aktuální stav a perspektivy rozvoje spolupráce v různých oblastech.

Bylo zdůrazněno, že organizace ŠOS, založená v tzv. "Šanghajském duchu" (vzájemná důvěra, prospěch, rovnost, konzultace, úcta ke kulturní rozmanitosti a touha po společném vývoji), se "během 15 let etablovala jako jeden z nejvlivnějších účastníků moderního mezinárodního systému vztahů".

Šanghajská organizace pro spolupráci se stala "jednou z nejdynamičtějších  nových mezinárodních organizací. Vytvořila dobrý vzor pro regionální a mezinárodní spolupráci v různých aspektech", uvedla China Radio International

Ministři  členských zemí ŠOS si na zasedání v Taškentu vyměnili názory k realizaci závěrů zasedání Rady hlav států ŠOS (z 9. - 10. července 2015 v Ufě).

V té souvislosti bylo poukázáno na důležitost přijetí Akčního plánu realizace strategie rozvoje ŠOS do roku 2025, který bude příští měsíc předložen ke schválení Radou hlav členských států ŠOS.

Bylo rovněž rozhodnuto na summitu ŠOS předložit k projednání memoranda o vstupních úkolech Indie a Pákistánu jako členských států ŠOS. Připomeňme, že program jejich přijetí byl zahájen na loňském summitu organizace ŠOS.

Právě tyto dvě země - spolu s Běloruskem, Mongolskem, Íránem, Afghánistánem, mají zatím status pozorovatelů. Zájem o členství v ŠOS projevily mj. Nepál a Kambodža.

Připomeňme, že činnost Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) je zaměřena na hospodářskou a humanitární oblast, ale hlavním směrem spolupráce zůstávají problémy v boji "s třemi zly". (Podle dokumentů ŠOS: "bojem proti terorismu, extremismu a separatismu").

Ministři zahraničních věcí ŠOS se v Taškentu shodli na pokračování prací k přípravě "Úmluvy o boji proti extremismu".

Generální tajemník ŠOS Rašid Alimov k výsledkům výročního zasedání Rady ministrů zahraničí ŠOS řekl, že "zvláštní pozornost byla věnována návrhu akčního strategického plánu ŠOS do roku 2025". A upřesnil - není to náhodou, neboť se jedná o "cestovní mapu společného cíle - zajištění účinného fungování ŠOS v boji proti třem zlům a boji proti obchodu s drogami."

Čínský ministr zahraničí Wang Yi, komentoval výsledky zasedání ministrů členských zemí organizace ŠOS: "Souhlasíme s rozvojem a další realizací "šanghajského ducha", upevněním vzájemné politické důvěry, rozšiřováním dopravně-komunikačních možností, s upevněním akceschopnosti ve sféře bezpečnosti, propojením národních strategií rozvoje, odstraňováním překážek obchodu a investic, upevněním humanitárních vztahů a zajištěním obecné stability, rozvoje".

Rusko loni přišlo s iniciativou na vytvoření aparátu národních vojenských poradců zemí ŠOS. Účelem je pomoc v lepším plnění svých úkolů a dostatečném reagování na vznikající výzvy a hrozby bezpečnosti. Iniciativa byla oznámena v St. Petěrburgu koncem června 2015 na setkání ministrů obrany ŠOS.

Hlavním politickým dokumentem nadcházejícího Summitu ŠOS v Taškentu bude "Taškentské prohlášení k 15. výročí založení ŠOS". "Jeho návrh byl dohodnut a pokrývá všechny klíčové oblasti naší spolupráce, včetně  oblasti politiky, bezpečnosti, ekonomických, humanitárních vztahů", shrnul květnové setkání ministrů ŠOS v Taškentě ruský ministr zahraničí  Sergej Lavrov.

Podle zvláštního představitele ruského prezidenta pro záležitosti ŠOS Bachtiera Chakimova, je jednou z otázek, které ruská delegace na zasedání vznesla, íránské členství v organizaci ŠOS,novinářům to řekl Chakimov. "Přihlášku Teherán podal v roce 2008. Dnes panuje všeobecná shoda, že Írán je skutečným kandidátem na vstup do ŠOS v podobě oficiálního, plnohodnotného člena. Sankce jsou odstraněny, my proto nevidíme překážky", řekl Chakimov.

Sergej Lavrov měl ještě před společným zasedáním Rady ministrů bilaterální setkání. Lavrov k tomu řekl, že se svým čínským protějškem ("drahým přítelem") ministrem Wang Yi posoudili "vývoj naší spolupráce s Čínou jako klíčovou prioritu zahraniční politiky země". Zároveň připomněl, že Čína je hlavním obchodním partnerem Ruska. Čínský ministr zahraničí Wang Yi poukázal na přípravy a nutnost osobního setkání ministrů před nadcházející červnovu návštěvou ruského prezidenta Vladimira Putina v Číně.

Další výroční summit ŠOS v červnu 2017 bude hostit Kazachstán v termínu navazujícím na mezinárodní výstavu EXPO-2017 v Astaně.

 (-r), více iRUCZ