Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. uspořádala další společenské setkání na podporu komunikace mezi představiteli členských firem a reprezentací zemí Společenství nezavislých států v České republice -  ´VEČER ZEMÍ SNS´.

28. dubna večer se v  Praze v příjemném prostředí Brasserie La Gare setkali již tradičně představitelé podnikatelské sféry s velvyslanci zemí SNS a dalšími hosty.  

Letošnímu ´VEČERU ZEMÍ SNS´ poskytlo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Mediálním partnerem byl časopis Business soireé.

Jménem pořadatelů přivítali několik desítek hostů František Masopust, výkonný ředitel, člen představenstva a Jiří Demiš, předseda představenstva Komory SNS.  


Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek řekl, že věří v překonání poklesu vzájemného obchodu vyvolaného vnějšími vlivy. Česká republika je na to připravena. Vláda má úkol připravit co nejlepší podmínky zlepšováním ekonomické diplomacie, využitím zón volného obchodu či podporou uzavírání výhodných smluv se subjekty zemí, kam jsme v minulosti úspěšně vyváželi. Některé české firmy přijaly výzvu ruské vlády na lokalizaci produkce v zahraničí.


Dobré vyhlídky vidí Jan Mládek v rozvoji vývozu do Moldávie a Gruzie. Aktivní pozornost je vládou věnována Bělorusku, Arménii či Ázerbajdžánu. Významné místo v krocích vlády zaujímají dvě největší země SNS - Rusko a Kazachstán.  

Velvyslanec Ruské federace v České republice Alexander Zmejevskij a velvyslanec Republiky Bělorusko v České republice Valerij Kurďjukov hovořili o nových úrovních spolupráce svých zemí s českými firmami.
    
A. Zmejevskij v úvodu připomněl, že v prosinci uplyne 25 let od založení mezinárodní organizace Společenství nezávislých států (SNS).

Velvyslanec Zmejevskij hovořil o efektivní české spolupráci s regiony v Ruské federaci, kterou chce ruská strana nehledě na vyhlášené vzájemné sankce prohlubovat.  Vysoce ocenil činnost Komory SNS, která v uvedeném prostoru nové podnikatelské příležitosti aktivně vyhledává.

Běloruský velvyslanec V. Kurďjukov ve svém vystoupení vyzval české firmy k účasti na modernizaci běloruského hospodářství. Poukázal na připravované Zasedání Česko-běloruské smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, která proběhne 20. května ve městě Gomel. Její součástí bude i Bělorusko-české podnikatelské fórum, pořádané za účasti Komory SNS.  
 
Mezi VIP hosty večera byli vedle zástupců členských firem Komory SNS, státních, bankovních institucí i další osobnosti, mj. expremiér Jiří Paroubek a bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

(Připravil Rostislav Vlček, foto Jana Kordačová, Komora SNS)