Dne 23. března 2016 se v kongresovém centru pražského hotelu InterContinental konala konference pod názvem „Česko – ruské obchodně ekonomické vztahy: současný stav a perspektivy“, kterou při příležitosti 9. zasedání česko – ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci připravila Komora SNS, spolu s SP ČR a HK ČR.

Před téměř 150 účastníky konference vystoupili ministři průmyslu a obchodu obou zemí – Jan Mládek a Denis Manturov, gubernátor Uljanovské oblasti RF Sergej Morozov, místopředseda vlády Ivanovské oblasti Oleg Ptaškin a také představitelé podnikatelských svazů a organizací – Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, Bořivoj Minář, viceprezident HK ČR a Jiří Demiš, předseda představenstva Komory SNS.

 

Součástí konference byla také řada prezentací, zaměřených na konkrétní problémy v obchodní výměně mezi našimi firmami. V rámci konference byla také podepsána smlouva mezi vládou Uljanovské oblasti a společností HESTEGO a.s. o investování do nového výrobního podniku v této oblasti.

Mezi významnými hosty konference byli také velvyslanci obou zemí – pan Vladimír Remek, velvyslanec ČR v RF a pan Aleksandr Zmejevskij, nový velvyslanec RF v ČR, který předával své pověřovací listiny prezidentu České republiky den před konáním konference.