Téměř dvacetičlenná delegace, složená z představitelů a zástupců 15 českých firem, absolvovala ve dnech 13. až 18. března náročnou podnikatelskou misi do Střední Asie.

Akci připravila Komora SNS na základě pověření předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka, který současně vedl delegaci poslanců PS P ČR.

Cílem návštěvy byl Ázerbajdžán, Kyrgyzstán a Turkmenistán. Komora SNS spolupracovala i se SP ČR, jehož prezident Jaroslav Hanák vedl podnikatelskou část delegace.

Program v jednotlivých navštívených zemích připravila Komora SNS ve spolupráci s partnerskými organizacemi a za podpory českých velvyslanectví v těchto státech akreditovaných.

Např. v Baku připravil fond AZPROMO (místní obdoba CzechTrade) B2B jednání za účasti kolem padesáti místních firem, včetně zástupců významných státních firem jako SOCAR apod.  Více info...>>>

V Biškeku, ve spolupráci s Obchodně průmyslovou komorou Kyrgyzstánu, připravila Česko–kyrgyzstánská komora obchodní konferenci, kterou zahájil předseda PS P ČR Jan Hamáček spolu s místopředsedou místního parlamentu. Následná jednání členů české delegace s místními podnikateli potvrdila velký zájem, který v Kyrgyzstánu o spolupráci s Českou republikou je. Kontakty byly navázány rovněž se Svazem podnikatelů. Více info...>>>

Turkmenský Ašchabad byl poslední zastávkou podnikatelská mise, která se přemísťovala pomocí vládního speciálu. Komora SNS ve spolupráci s místní komorou zorganiovaly mezinárodní podnikatelskou konferenci, na níž mj. vystoupil vedoucí české delegace poslanců Jan Hamáček, ze strany hostitelů  prezident Svazu podnikatelů Turkmenistánu a náměstci ministrů ekonomiky a energetiky. Při B2B jednáních měla česká delegace příležitost jednat se zástupci řady místních ministerstev. S ohledem na specifiku země soukromé podnikatelské subjekty byly zastoupeny jen v malé míře. Více info...>>>

Za významný bod návštěvy Turkmenistánu lze považovat podepsání dohody o zamezení dvojího zdanění.

Jak uvedl František Masopust, výkonný ředitel a člen představenstva Komory SNS: "Při rozhovorech s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Janem Hamáčkem jsme si navzájem potvrdili užitečnost takovýchto doprovodných podnikatelských misí a dohodli se na dalších možných zahraničních cestách".
(-s)