Výkonný ředitel Komory SNS František Masopust poskytl rozhovor časopisu BUSINESS Soirée. Z materiálu vybíráme:

Jaké jsou plány komory pro nejbližší měsíce?

Už dlouho jsme neměli tak ostrý start do pracovního roku, jako letos. Jen v průběhu ledna to byly dvě akce. První byl seminář na téma „Novinky v legislativě pro zahraniční firmy v Bělorusku“, který jsme realizovali ve spolupráci s advokátní kanceláří PETERKA &PARTNER a na kterém se podnikatelské veřejnosti představil nový velvyslanec Běloruska v České republice pan Valery Kurdyukov. Ještě před koncem ledna pak kulatý stůl, věnovaný obchodně ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a Tádžikistánem. Ten se konal při příležitosti 1. zasedání česko-tádžické stále Mezirezortní pracovní skupiny pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci. Několik desítek účastníků na těchto akcích mělo možnost nejen získat nové poznatky ale také – zejména při kulatém stolu k Tádžikistánu – setkat se s představiteli významných tádžických podniků. S velmi slušným výsledkem se uskutečnila podnikatelská mise s ministrem průmyslu a obchodu ČR panem Janem Mládkem do Gruzie a Arménie, na které jsme se podíleli společně s HK ČR.

A plány pro tento rok?

Jak jsme začali v lednu, tak se budeme snažit být aktivní po celý následující rok. Minimálně na první pololetí máme už konkrétně naplánovánu řadu akcí. Jen namátkou bych uvedl doprovodnou podnikatelskou misi při cestě předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka do Ázerbájdžánu, Turkmenistánu a Kyrgyzstánu (kde jsme přizvali ke spolupráci SPD ČR) či seminář k problematice podmínek pro podnikání v Ázerbájdžánu ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o..

Mezi tyto dvě cesty vkládáme jednu speciální domácí akci – XV. Česko-ruský podnikatelský ples, který naše komora připravuje pro své hosty a partnery v prostorách pražského paláce Žofín na 25. února 2016.

Ve druhé dekádě dubna to s velkou pravděpodobností bude další podnikatelská mise – tentokrát s ministrem Mládkem do ruských regionů Omsk a Čeljabinsk. Samostatnou misi Komory SNS připravujeme do Moskvy v době konání MS v ledním hokeji. Kromě pracovní části cesty – setkání s představiteli moskevských firem - máme o víkendu naplánovanou návštěvu zápasů české reprezentace na šampionátu.

Následovat by měla mise do Běloruska, kdy vedle hlavního města Minska budeme hledat partnery pro české firmy v dalším regionálním centru – městě Gomel.

Kromě těchto výjezdových akcí máme v programu několik seminářů, zaměřených na informace z Ukrajiny, Ruska apod..

Které z akcí, jež na letošní rok připravujete, jsou klíčové? Můžete blíž vysvětlit jejich účel?

Asi bych se vyhnul označení „klíčové“. My si interně označujeme několik tradičních akcí jako „nosné“. To ale neznamená, že ostatním není věnována odpovídající pozornost. Jde spíše o akce, které se opakují každoročně – to je Česko – ruský podnikatelský ples, o němž jsem se již zmiňoval, a další jsou naše tradiční konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Zde každoročně organizujeme „Business den Ruské federace“ a „Business den Běloruska“. Cílem obou akcí je nabídnout zástupcům českých firem nové informace jak z uvedených teritorií (na příklad prezentace možností v konkrétních regionech), tak od institucí, které působí v oblasti podpory exportu. Z Ruska i Běloruska přijíždějí delegace firem, často vedené vysokými představiteli regionů (ministry, vicegubernátory i gubernátory) a v průběhu konferencí dochází k setkáním potenciálních zájemců o spolupráci. Není výjimkou, když se ruského dne účastní přes 300 posluchačů, účast na běloruském se pohybuje okolo stovky.

Samozřejmě, jestliže se vrátím k položené otázce, klíčovou akcí je pro nás každá podnikatelská mise, při které doprovázíme představitele státu – pana prezidenta, předsedy Senátu či Poslanecké sněmovny Parlamentu, premiéra i ministry české vlády.

EU v prosinci 2015 rozhodla o prodloužení sankcí vůči Rusku. Co si o sankcích myslíte? Respektive, nakolik ovlivňují práci vaší komory?

I když se vždy snažím nezapojovat do naší práce politiku, v případě sankcí EU a USA vůči Rusku to opravdu nejde. Svůj názor na absurdnost, nesmyslnost a škodlivost sankcí pro české výrobce jsem veřejně řekl již nesčetněkrát. A trvám na svém. Díky sankcím (ale i dalším negativním ekonomickým vlivům) jsme nuceni uvolňovat naše místo na ruském trhu a toto místo zaujímají naši konkurenti!

Sankce samozřejmě přímo i nepřímo ovlivňují práci českých firem, zaměřených na export do RF, a tím i činnost Komory SNS. Nejvážnějším problémem je složitá ekonomická situace v Rusku, která, vedle jistého vlivu sankcí prioritně vznikla výrazným propadem ceny ropy na světových trzích. Nedostatek financí, kterým se tato situace projevila, znamená v lepším případě odklad při uzavírání nových kontraktů.

Jak hodnotíte spolupráci se současným politickým vedením pro vás důležitých státních orgánů a institucí? Kdo konkrétně vám ve vaší práci pomáhá? Případně kde spolupráce vázne?

A už jsme zase u politiky. Ale musím při této příležitosti přeci jen odpovědět – mimořádně dobrá je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu. A nejen to, pan ministr Jan Mládek je mezi českými exportéry považován za představitele, který se opravdu snaží českému exportu pomáhat. V loňském roce se značně aktivizovala naše spolupráce s Ministerstvem zemědělství – realizovali jsme tři doprovodné mise – do Ruska, do Kazachstánu a do Běloruska. Standardní úroveň má spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí, kde se snažíme zejména využívat podpory z projektů ekonomické diplomacie. Samostatnou kapitolou je naše spolupráce s Kanceláří prezidenta republiky. Ač je Komora SNS ve srovnání s dalšími zástupci podnikatelů – myslím tím naše partnery, jimiž jsou Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR – jen malým „hráčem“, přesto jsme ze strany KPR přizýváni k organizaci doprovodných misí při cestách pana prezidenta do zemí „našeho“ teritoria. Oproti minulému roku jsme letos aktivovali také spolupráci s vedením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Chtěl bych věřit, že zájem českých exportérů, kteří jsou nezanedbatelnou součástí české ekonomiky, budou brát v potaz všichni představitelé státních orgánů. Pak se exportérům bude lépe dýchat. (em)