Česká exportní banka (ČEB) loni podepsala přes čtyřicet smluv v objemu přesahujícím 4 miliardy korun. V průběhu celého roku se jí dařilo teritoriálně diverzifikovat a pomáhat českým exportérům růst na nových trzích. V jejím portfoliu však nechyběly ani tradičně zajímavé země pro export, jako jsou státy SNS.

ČEB tak například poskytla klubový úvěr na dodávku techniky a služeb pro rekonstrukci a modernizaci 600 km ázerbájdžánské části železniční tratě z Baku do gruzínského hlavního města Tbilisi a odtud do východotureckého Karsu.

„Česká exportní banka podpořila M Steel v klíčovém projektu železniční infrastruktury v Ázerbájdžánu. Počítáme s tím, že ČEB bude dále participovat na dopravním propojení mezi Íránem a Ázerbájdžánem,” uvedl Tomáš Chrenek, předseda dozorčí rady společnosti M Steel.

Skutečnost, že Ázerbájdžán již několik let modernizuje svoji průmyslovou základnu a rozvíjí dopravní infrastrukturu, nahrává českým firmám, které jsou na ázerbájdžánském dynamicky se rozvíjejícím trhu dlouhodobě známé. Výhodou pro české exportéry je také konkurenceschopnost tuzemského zboží s příznivým poměrem mezi kvalitou a cenou.

„I v novém roce budeme věnovat zvýšenou pozornost exportu nejen do Ázerbájdžánu, ale i do jiných států SNS. Zůstaneme tak věrni své vizí podporovat kvalitní projekty v rizikovějších teritoriích,“ zdůrazňuje Bureš.

Jednou z takových oblastí je také Ruská federace, která i přes hospodářské sankce udržuje stále silnou pozici mezi tuzemskými vývozci. Podle údajů ke konci loňského listopadu jí stále patří největší podíl v teritoriálním portfoliu ČEB (32,26 %), zatímco Ázerbájdžán obsadil čtvrtou příčku (10,18 %). ČEB loni do Ruska podpořila několik obchodů. Profinancovala například obchod dodavatele zdravotnické techniky MZ Liberec. Zároveň kvůli sankcím a jejich důsledkům musela nastavit nové principy financování.

„Při podpoře vývozu do tohoto důležitého teritoria se soustřeďujeme zejména na případy, u kterých exportér nebo jeho subdodavatelé patří ke klíčovým zaměstnavatelům v regionech,“ informuje generální ředitel ČEB.

Banka nejen v uplynulém roce, ale také v minulosti úspěšně působila v regionu. V Bělorusku například poskytla úvěr na dodávku pěti Kaplanových přímoproudých turbín, zatímco v Uzbekistánu financovala rekonstrukci chemického kombinátu. Nové obchodní příležitosti se letos rýsují i v jiných státech SNS.

„Pokud se čeští exportéři rozhodnou expandovat na tyto trhy, ČEB je připravena nabídnout své služby, cenné know-how a vhodné produkty,“ uzavírá Karel Bureš.