Pod vedením ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka téměř čtyřicetičlenná podnikatelská delegace navštívila Gruzii a Arménii. Členy početné podnikatelské mise pod vedením Hospodářské komory ČR a Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS byli představitelé českého bankovního a pojišťovacího sektoru, energetických, strojírenských a elektrotechnických podniků, stavebních a potravinářských firem, cestovního ruchu aj.

"Naše pracovní cesta do Gruzie byla jednoznačně úspěšná. Absolvovali jsme řadu jednání včetně setkání s panem prezidentem Georgim Margvelašvilim, několikrát jsem se setkal i se svým resortním kolegou a místopředsedou vlády Gruzie Dimitrym Kumsišvilim. Vyjádřili jsme jednoznačnou podporu prohlubování našich vzájemných hospodářských vztahů. Ubezpečil jsem pana prezidenta i pana místopředsedu vlády o naší podpoře Gruzii v jejích jednáních s Evropskou unií," řekl Jan Mládek

Ministr Jan Mládek vystoupil na zahájení Gruzínsko — českého podnikatelského fóra, jehož se účastnilo téměř 120 gruzínských partnerů. Cílem bylo zprostředkovat vzájemné kontakty na potenciální partnery a představit možnosti českého hospodářství a exportu. Vzájemnému obchodu, který v posledním roce mírně poklesl, a zvýšení turistického ruchu přispívá i zrušení vízové povinnosti. S rozvojem Gruzie, zejména v oblasti energetiky, ale přicházejí i nové možnosti pro české investory a gruzínští představitelé vyjádřili zájem o české investory.

"Gruzie je důležitou tranzitní zemí a přirozenou bránou Evropy do Asie. Proto jsem potěšen, že se dařilo i našim podnikatelům při jejich B2B jednáních i v rámci zasedání Smíšené mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci," uvedl ministr Jan Mládek.

Významnou dohodu o dodávkách systému kontroly letecké navigace pro tbiliské letiště podepsal s gruzínskou společností Sakaeronavigatia obchodní ředitel české společnosti ICZ Miroslav Andr.

"Těší nás, že je náš gruzínský partner s našimi softwarovými systémy spokojen a dnešní podpis dohody je jen logickým pokračováním naší dosavadní úspěšné spolupráce," uvedl obchodní ředitel ICZ Miroslav Andr. "Gruzínští partneři dosud používají francouzským systém a náš byl projektován jako systém záložní, nicméně jsou s ním tak spokojeni, že by ho chtěli do budoucna používat jako systém hlavní," dodal Miroslav Andr.

Gruzie je již z historického hlediska naším tradičním partnerem. Proto jsem rád, že jsou v naši delegaci firmy jako např. Škoda Vagonka, Škoda Electric, PSJ, ICZ, Škoda Praha, Bonatrans group, Škoda JS a mnoho dalších, které sem přijíždějí s nabídkou konkrétní spolupráce. Je mi také proto potěšením, že dnes mohu podepsat s našim partnerem – Gruzínskou obchodní a průmyslovou komorou Memorandum o spolupráci," uvedl ve svém vystoupení viceprezident HK ČR Bořivoj Minář.

Ministr Jan Mládek v Tbilisi navštívil i podnik na výrobu elektrických lokomotiv Elmavalmšenebeli Tbilisi. O spolupráci s tímto podnikem se uchází česká firma ŠKODA ELECTRIC, a. s. Jak uvedl její výkonný ředitel Jaromír Šilhánek, firma se uchází o tendr na výrobu 45 pohonných soustav a dalších systémů pro elektrické lokomotivy. Svou výrobu by lokalizovala právě v tomto závodě. „Jednali jsme s generálním ředitelem gruzínských drah ohledně dodávek 45 kusů elektrických lokomotiv pro gruzínské dráhy,“ informoval Viktor Vachata, manažer prodeje Škoda Electric.

Tbiliská radnice rovněž před několika dny zveřejnila tendr na nákup až 175 autobusů městské hromadné dopravy, což je velká příležitost pro naše výrobce.

Ve čtvrtek se česká podnikatelská delegace v čele s ministrem Janem Mládkem přesunula do Arménie. V Jerevanu ministr Mládek jednal se svým resortním protějškem Karenem Chshmarityanem a společně pak vystoupili na Česko—arménském business fóru. "Potřebujeme spolehlivého partnera a jsem rád, že můžeme společně s českou stranou hledat možnosti a nové obchodní příležitosti," uvedl ministr Chshmarityan.

Jak na setkání podnikatelů uvedl ministr Mládek, Arménie je jedna z mála zemí kavkazského regionu, kde má obrat vzájemného obchodu v posledních letech stoupající tendenci, vzájemný obchod se ale může dále prohlubovat. Arménie je členem Euroasijské ekonomické unie a s Českou republikou podepsala v roce 2014 Dohodu o hospodářské a průmyslové spolupráci.

V posledních letech zaznamenala velký rozvoj především v oblasti vývoje IT technologií. Tento sektor se dnes podílí na tvorbě HDP více než třemi procenty.

Den podnikatelé zakončili prohlídkou arménské jaderné elektrárny. I zde se totiž nabízí potencionální možnosti spolupráce s vybranými českými firmami.

Doosan Škoda má zájem o opravu turbín JE v Arménii

Česká společnost Doosan Škoda Power vede jednání s představiteli jaderné elektrárny v Arménii o opravě turbín. Informaci pro News.am potvrdil ředitel oddělení oprav a modernizace společnosti Adam Beyer. Doosan Škoda vyrábí zařízení pro elektrárny, včetně parních turbín, generátorů a kondenzátorů. „Jsme schopni pracovat pro tepelné a jaderné elektrárny, a také stanice pro získávání energie z odpadu a biomasy. V Arménii se zajímáme o modernizaci Metzamorské jaderné elektrárny. Před 1-2 měsíci jsme se sešli s vedením elektrárny a obdrželi žádost o prezentaci svých technologií,“ oznámil Beyer. Zdůraznil, že Škoda má bohaté zkušenosti se sovětskými jadernými reaktory typu VVER a právě tento typ je instalován v Metzamoru. Jaderná elektrárna by měla projít první fází plánované rekonstrukce v roce 2017 během tří až čtyř měsíců. Druhá fáze oprav je plánována na rok 2018. Koordinátorem prací je ruská státní společnost „Rosatom“. Celková investice se odhaduje na 300 mil. USD.

Na postsovětském prostranství se svým dobrým investičním klimatem pro malé a střední podnikatele vyčleňují Arménie a Bělorusko. V rozhovoru pro portál News.am to prohlásil výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust. „Když se mě menší společnosti v České republice ptají, kde najdou spolehlivé partnery do společného podniku – pokud se nejedná o investice v rozsahu desítek a stovek miliónů, odpovídám jim: vezměte to podle abecedy – Arménie, Bělorusko… S arménskými kolegy máme dlouhodobé a pevné vztahy. Máme zde dobré přátele a partnery. Nebudeme proto dlouho čekat a přijedeme znovu,“ konstatoval František Masopust.