Na úvod kulatého stolu byl podepsán protokol z jednání Mezirezortní stálé pracovní skupiny. Protokol podepsali Kosim Kodiri, předseda Státního výboru pro investice a řízení státního majetku Republiky Tádžikistán a Martin Pospíšil, ředitel odboru Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Oba představitelé také vystoupili s krátkými projevy, ve kterých zhodnotili význam 1. zasedání pracovní skupiny.

V průběhu plenární části kulatého stolu, kterou zahájil František Masopust, výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS, postupně s prezentacemi vystoupili Kosim Kodiri, předseda Státního výboru pro investice a řízení státního majetku Republiky Tádžikistán, Jan Zaplatílek, ředitel Odboru plynárenství
a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Akram Ruzizoda, náměstek ministra průmyslu a nových technologií RT, Štěpán Jílek, představitel Czech Trade a Nekruj Chandžar Zabirzoda, generální ředitel GUP TADŽINVEST.

V rámci B2B jednání firem se uskutečnilo více než 60 kontaktních jednání mezi představiteli českých firem a členy podnikatelské skupiny z Tádžikistánu.

Setkání, které se konalo při příležitosti 1. zasedání česko-tádžické pracovní skupiny 28. ledna 2016 potvrdilo zájem obou stran hledat cesty k rozvoji oboustranně výhodné obchodně ekonomické spolupráce.

Pozvanka-seminar_2801.doc

Oficiální-delegace.docx

Prihlaska_seminar_2801.doc