Přinášíme prezentace přednášejících na semináři pořádaném 26. ledna 2016 Komorou SNS a advokátní kanceláří PETERKA & PARTNERS s.r.o. na téma "Novinky v legislativě pro podnikání v Bělorusku".

Na akci, která se konala v prostorách advokátní kanceláře v Praze,  se představil nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR Valery Kurdyukov.

Zvýšená poptávka po právních službách v Bělorusku, které se vzhledem k rozsáhlým privatizačním tendencím stalo přitažlivým teritoriem pro investory, vedla kancelář k otevření vlastní pobočky v Minsku už v roce 2012.

Tým pobočky v Minsku vede partner Dmitriho Zikratskij.

Prezentace přednášejících: 

PP_Zuzana_Potockova.pdf

PP-CEB.pdf

PP_Dmitri_Zikratski.pdf

PP_Monika_Simunkova_Hoskova.pdf

Seminář :  

Místo a čas:
PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

26. ledna 2016
od 10 do 13 hodin
registrace od 9:30 hod.

Jednací jazyk: čeština/ruština

Program semináře a přednášející:
10.00
zahájení – Ing. František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS
a Ondřej Peterka, Managing Partner PETERKA & PARTNERS - uvítání
Valery Kurdyukov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR
Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Jan Procházka, generální ředitel EGAP a.s.
Karel Bureš, generální ředitel ČEB a.s.
Monika Šimůnková Hošková, partner PETERKA & PARTNERS

Dmitri Zikratski, ředitel PETERKA & PARTNERS Minsk

12.00 – 12.30 Diskuse na odpovědi vystupujících na dotazy
12.30 – 13.00 Občerstvení, volná diskuse

Účast je zpoplatněna, nutná předregistrace

Poplatek za účastníka na akci: 500,- Kč (plus DPH).
Uzávěrka přihlášek: 22. 1. 2016.

Informace:
trushko@komora.cz
faxem +420 266 721 813