Nové kroky Rosatomu ve spolupráci s Arménií v oblasti jaderné bezpečnosti a při prodlužování provozu tamní jaderné elektrárny dokládá série mezivládních dohod o spolupráci v jaderné bezpečnosti a při prodlužování provozu tamní Mecamorské jaderné elektrárny, které byly mezi Arménií a Ruskem podepsány 7. října. 
První z dohod souvisí s realizací doporučení MAAE a stanovuje podmínky, podle kterých budou obě země vzájemně sdílet data o jaderné bezpečnosti na svých energetických a výzkumných jaderných zařízeních a o radiačním pozadí v jejich okolí. Další dva dokumenty se týkají prodloužení provozu arménské Mecamorské jaderné elektrárny. Jde o protokol ze zasedání první Společné koordinační komise a o převzetí výsledků kontrolních prací vedením arménské jaderné elektrárny.

Zdroj: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/119000000000-armenie/000-/119000611000-jerevan/302-energetika/29391-rosatom-rozsiruje-spolupraci-s%C2%A0armenii/