Většina členů a partnerů Komory SNS jsou firmy, působící v oblasti strojírenské výroby. Jsou zde zastoupeny i další sektory - stavební společnosti, přepravní a logistické firmy, advokátní kanceláře, banky a další. V posledním období, zřejmě díky naší aktivnější spolupráci s ministerstvem zemědělství, se na našich akcích objevuje stále více firem, působících v oblasti technologií pro zemědělství – ať rostlinnou, živočišnou nebo potravinářskou výrobu.

Všechny naše partnery spojuje zájem o trhy v postsovětských zemích, které bez ohledu na ekonomické problémy v řadě z nich v posledním období, jsou pro české firmy tradičním, významným a těžko nahraditelným prostorem.

Složitá ekonomická situace ve většině zájmových zemí, spolu se sílící konkurencí z evropských i dalších zemí a specifikou jednotlivých států snahy českých exportérů neulehčují. Právě ze všech těchto důvodů se Komora SNS svými aktivitami snaží obsáhnout v maximální míře co nejvíce zemí a regionů – organizováním podnikatelských misí, seminářů a konferencí, při kterých se snažíme poskytovat informace, potřebné k realizaci obchodů v těchto teritoriích, pro hledání nových potenciálních odbytišť.

Shrnu-li naše akce tohoto typu od začátku letošního roku a přidám k tomu akce plánované do konce roku 2015, dostáváme se k číslu 28. Vedle Ruské federace jsme se věnovali Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Ukrajině, Bělorusku, Arménii a Moldavsku. Naší pozornosti neušel ani expandující fenomén na postsovětském teritoriu – Euro-asijská ekonomická unie.

Z dosažených číselných výsledků lze konstatovat, že vysoké počty účastníků našich akcí potvrzují, že země postsovětského prostoru jsou stále na předních místech zájmu řady českých podniků. Potvrzením je 270 účastníků konference Business den Ruské federace v rámci zářijového MSV v Brně, 90 účastníků konference Business den Běloruska tamtéž, jakož i 70 účastníků konference „Moskva – město pro business“ na začátku října. Stejný byl i počet účastníků semináře o česko-kazachstánské obchodně-ekonomické spolupráci v Praze. A to neuvádím desítky účastníků podnikatelských misí do „našich zájmových zemí“, které jsme v letošním roce již zorganizovali nebo kde jsme byli spoluorganizátorem.

V průběhu roku 2015 jsme uskutečnili mise do regionů v RF: Nižegorodské, Sverdlovské oblasti a Krasnodarského kraje a dále do Ázerbájdžánu a Běloruska.

Vedle „našich“ konferencí a seminářů jsme se podíleli na přípravě dalších akcí, v rámci kterých mohli návštěvníci získat poznatky k celní problematice v česko-ruském obchodě nebo k možnostem podnikání ve zvláštních ekonomických zónách v Kazachstánu.

Není tajemstvím, že stejně jak rok 2015 v našich aktivitách zakončujeme, tak budeme rok 2016 rozjíždět. Již dnes máme v předběžném plánu akcí konkrétní témata seminářů a konferencí, vytypovali jsme cíle našich podnikatelských misí a v některých případech dokonce již dojednali konkrétní termíny konání akcí. Například - jako „ochutnávku“- bych uvedl na začátek února plánovanou doprovodnou misi s panem ministrem Mládkem do Gruzie a Arménie. Rád bych také upozornil na termín 6. – 10. května, kdy připravujeme misi naší komory do Moskvy.

Při výčtu aktivit Komory SNS připravovaných již pro příští rok nemohu samozřejmě vynechat konání XV. Česko – ruského podnikatelského plesu, který se bude konat 25. února 2016 opět na pražském Žofíně.

Vážení přátelé věříme, že nehledě na složitou ekonomickou situaci v našich zájmových zemích  i přes nejednoduchou pozici českých exportérů na Východ se budeme opět setkávat a společně hledat způsoby, jak udržet výrobu našich firem doma a současně si zachovat přístupy na trhy ve východních zemích.

S přáním všeho dobrého

František Masopust, člen představenstva a výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.