Na 18. sněmu se setkali představitelé členských firem Komory pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komory, aby zhodnotili uplynulý rok a jednali o směrování komory v dalším období.

Delegáti na svém setkání 10. června 2015 přivítali řadu významných hostů - na prvním místě ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ten ve svém vystoupení obšírně hovořil nejen o problematice českého exportu do zemí SNS, ale i o české ekonomice a jejím směrování do budoucna.

Z 18. Snemu Komory SNS
Hosty sněmování Komory SNS bylo pět mimořádných a zplnomocněných velvyslanců zemí SNS, akreditovaných v Praze – Sergej Kiselev, velvyslanec Ruské federace, Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Kazachstánu, Vasily Markovič, velvyslanec Běloruska, Tigran Seiranian, velvyslanec Arménie a Stefan Gorda, velvyslanec Moldavska.

Z 18. Snemu Komory SNS
Vystoupení velvyslanců bylo soustředěno kolem problematiky obchodně - ekonomické spolupráce s Českou republikou a možností jejího dalšího rozvoje. Všichni vedoucí zastupitelských úřadů ve svých projevech neopomněli zdůraznit podíl Komory SNS a jejích akcí na výsledcích vzájemné obchodní bilance.

Z 18. Snemu Komory SNS
Hosty 18. sněmu Komory SNS byli i představitelé dalších institucí – náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký a rovněž zástupci MZV ČR, MPO ČR a dalších partnerských organizací.

V pracovní části sněmu účastníci projednali a schválili předložené dokumenty a především zvolili nové vedení komory.
Předsedou představenstva Komory SNS byl zvolen Jiří Demiš, místopředsedy jsou Václav Petříček a Vladimír Plašil.

Z 18. Snemu Komory SNS

Představenstvo komory má třináct členů (včetně dvou jmenovaných zástupců zřizovatele – HK ČR a výkonného ředitele komory) a Dozorčí rada má členů pět.

Sněm Komory SNS se shodl na potřebě dále rozvíjet aktivity ve prospěch českých exportérů do Ruska a dalších postsovětských států.

Konstatoval potřebu aktivně pracovat se státní správou s cílem dále zlepšovat opatření na podporu českého exportu.

Přes složitou mezinárodně politickou situaci, jakož i nelehkou ekonomickou situaci v řadě zemí SNS byla společně podpořena myšlenka posilování významu východoevropských a středoasijských trhů pro české výrobce a zdůrazněn zájem českých exportérů na těchto trzích aktivně působit. (-k)

Nově zvolené představenstvo Komory SNS:

Mgr. Jiří Demiš
Fyzická osoba

Ing. Ing. Martin Ďurina, MBA, PhD
Fyzická osoba

Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka
PSG International a.s.

Bc. Jaroslav Jirkovský
PSJ a.s.

JUDr. Jan Kohout
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Ing. Petr Križan
ČEB a.s.

Ing. Peter Luptáčik
Škoda JS a.s.

Doc. Ing. Václav Petříček, CSc
Fyzická osoba

Ing. Vladimír Plašil
ALTA Invest, a.s.

Ing. Rostislav Žoudlík
FANS a.s.

Jmenováni dle Stanov Komory SNS:

Ing. Bořivoj Minář
Hospodářská komora ČR

PhDr. Jiří Hansl
Hospodářská komora ČR

Ing. František Masopust
Komora SNS, výkonný ředitel

Složení dozorčí rada Komory SNS

JUDr. Marek Dlouhý
EGAP a.s.

Ing. Dagmar Dvořáková
ČSOB a.s.

Ing. Vladimír Joza
KAREX a.s.

Ing. Jiří Komeda
KB a.s.

Ing. Ladislav Zelinka, Ph.D.
Fyzická osoba