Centrum pro mezinárodní spolupráci, které působí při KHK Zlínského kraje připravilo na nadcházející období několik akcí, zaměřených na východní trhy.

Dne 17. 6. 2015 od 09.00 do 15.00 ve Zlíně, v budově č. 23 na ulici Vavrečkova 5262 proběhne „konzultační den“ k problematice Vývoz a certifikace do zemí Euroasijské hospodářské unie.

Ve dnech 20. – 22. 10. se uskuteční cesta českých podnikatelů do Ruské federace, kde 22. 10. proběhne obchodní konference s B2B jednáními. Na konferenci se zúčastní též firmy z Tverské, Vologodské, Ivanovské nebo Vladimirské oblasti.

K účasti na obou akcích je možné se přihlásit u ředitelky kontaktního centra paní Bohdany Konečné na adrese konecna@khkzlin.cz , mobil +420 425 596 631.