Komora pro hospodářské styky se SNS, s. o. k. a PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. zvou na odborný seminář


"Co je nového v byznysu v Rusku – novinky v ruské legislativě
ve světle ekonomického a politického vývoje v Evropě"Místo:
PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24, Praha 1
Kdy:
22. dubna 2015
od 10 do 13 hodin
registrace od 9:30 hod
zahájení v 10.00 hod

Jednací jazyk: čeština/ruština (tlumočení zajištěno)

Program semináře a přednášející:

Ing. František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS

Julia Kamenkova – specialista obchodního zastoupení RF v ČR
(přednáší česky)
„Aktuální přehled možností pro realizaci obchodně-ekonomických aktivit v RF“

Marina Tarnovskaya - partner, ředitelka pobočky PETERKA & PARTNERS v Rusku
(přednáší rusky)
Podmínky účasti zahraničních osob v řízeních o veřejných zakázkách,
Změny při registraci společností a další otázky práva společností,
Novinky v pracovněprávních předpisech a daních.

Monika Šimůnková Hošková - partner, vedoucí Russia & CIS desk
(přednáší česky)
„Sankce v obchodních vztazích s Ruskem – může obchod běžet sankcím navzdory?“
V čem jsou přepážkou?
Sankce EU vůči RF – přehledné shrnutí
Sankce RF vůči EU – přehledné shrnutí
Tzv. „Americký prvek“
Praktické důsledky sankcí při obchodování s RF

12.00 – 12.30 Diskuse na odpovědi vystupujících, dotazy


Přihláška - ZDE...>>>


Uzávěrka přihlášek 17. 4. 2015.

Přílohy

peterka_prihlaska_final.doc