MPO ČR zahájilo přípravu 10. zasedání Společné pracovní skupiny Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a vlády Sverdlovské oblasti RF. Přitom předsedou české části je i nadále Doc. Ing. Václav Petříček CSc, místopředseda Komory SNS.

Zasedání pracovní skupiny je plánováno uskutečnit během návštěvy gubernátora Sverdlovské oblasti Jevgenija Kujvaševa v Praze, která se uskuteční 17. - 19. 5. 2015.

Definitivní termín zasedání bude dodatečně upřesněn. O podrobnostech programu, organizaci zasedání a dalších krocích Vás bude Komora SNS včas informovat.

Poznámka:
V případě zájmu o zápis připravovaných projektů do závěrečného protokolu 10. zasedání SPS je třeba zaslat stručnou zprávu v češtině a ruštině, která bude obsahovat informaci o české společnosti a projektu (vč. způsobu financování a stavu příprav) nejpozději do 17. dubna 2015 na adresu pytlicek@mpo.cz a v kopii na galat@mpo.cz.

Zásadní podmínkou zůstává existence ruského partnera a probíhající komunikace vč. jasné představy o způsobu financování spolupráce. Doporučujeme včas doladit případné nedostatky (např. zahájit konkrétní jednání o spolupráci, podpis memoranda o vzájemné spolupráci…).

Při zasedání SPS mohou být projednány i další otázky společného zájmu, včetně případných problémů českých podnikatelů a dalších subjektů ve vztahu k Sverdlovské oblasti. Náměty v této souvislosti jsou vítány.

Podle předběžné představy MPO ČR o programu zasedání SPS je možné, že bude prostor pro setkání českých firem s vedením Sverdlovské oblasti. Nelze vyloučit ani možnost krátké prezentace společností. Firmy mají možnost nahlásit vážné zájemce do konce dubna.

Kontakty: pověřený pracovník MPO ČR, odpovědný za přípravu zasedání pan Ivan Galata, tel.:(+420 724 351 007, e-mail galat@mpo.cz