V souladu s plánem akcí Komory SNS a po dohodě s vedením Ministerstva zemědělství ČR připravuje Komora SNS, ve spolupráci s MZe ČR, MZV ČR a Hospodářskou komorou ČR podnikatelskou misi do Běloruska.

Mise se bude konat v termínu 14. – 17. dubna 2015 a bude doprovázet delegaci MZe ČR, vedenou náměstkyní ministra paní Jaroslavou Beneš Špalkovou, v jejímž programu je pravidelné zasedání česko-běloruské Společné pracovní skupiny pro otázky zemědělství.

Podnikatelská mise je určena jak firmám, které působí v zemědělské oblasti, ale všem, kteří chtějí využít oficiální cestu vysokého představitele státní správy do Minska (což není tak častý jev!).

V příloze jsou další informace. Zájemcům, kteří se do 20. 3. 2015 přihlásí k účasti na misi bude organizátor postupně informace doplňovat a upřesňovat.

Prosím o dodržení termínu uzávěrky, abychom mohli včas rezervovat letenky a ubytování, jakož i předat našim partnerům z Minského oddělení Běloruské obchodně průmyslové komory informace o zúčastněných firmách, na jejichž základě budou vyhledávány běloruské firmy – potenciální zájemci o spolupráci.

Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

Přílohy:
Mise-Belorusko2015-Akvizicní-dopis-MZe-a-K-SNS.pdf
Mise-Belorusko2015-program-mise-Minsk.xls
Mise-Belorusko2015-Prihlaska.doc
Mise-Belorusko2015-Firemni-profil.doc