Podle nejnovějších informací MPO ČR a českého velvyslanectví v Baku se česká a ázerbájdžánská strana dohodly na termínu pracovní návštěvy pana ministra Jana Mládka v Baku. V rámci programu proběhne podnikatelská mise, pořádaná Komorou SNS. Termín cesty s programem je 2.–4. března 2015.

S ohledem na extrémní nedostatek času na přípravu organizátoři prosí o urychlené zaslání přihlášky (a firemního profilu) - nejpozději do 18. 2. 2015.

Ve spolupráci s ázerbájdžánskými kolegy Komora SNS v partnerství se Svazem průmyslu a dopravy připravuje konkretizaci programu a dvoustranná jednání v Baku. Proto dodržení uvedeného termínu je klíčové a je podmínkou garance účastníkům vyřízení vstupního víza do Ázerbájdžánu a zařazení firem do katalogu mise.


Vyplněné materiály v příloze se zasílají na adresu trushko@komora.cz.

Přiložený program mise zatím pouze orientační a bude upřesňován.


Přílohy

Mise-Baku2015program.xls
Mise-Baku2015prihlaska.doc
Mise-Baku2015firemni-profil.doc


Informace z průběhu mise ...>>>