Stejně, jako v uplynulých třinácti letech, také letos připravil sekretariát Komory SNS pro členy a partnery komory tradiční společenskou akci, letos již

XIV. česko-ruský podnikatelský ples.


Setkání představitelů českých podniků-exportérů do RF a jejich partnerů s představiteli našich partnerských ministerstev, státních institucí a zastupitelských úřadů RF a dalších zemí SNS se bude konat v Praze,

v paláci Žofín 19. února 2015 od 20.00 hodin.

Hlavními hvězdami letošního plesu budou Helena Vondráčková a Josef Laufer.

Vstupenky na tuto naši akci nejsou, jak známo, v prodeji – přidělujeme je sponzorům, díky kterým jsme mohli ples připravit a VIP hostům.

Po tomto rozdělení Vám mohu dnes s potěšením sdělit, že v sekretariátu Komory SNS je k dispozici ještě omezený počet vstupenek pro další členy komory.

V případě, že máte zájem zúčastnit se našeho plesu, kontaktujte nás prosím na adrese – masopust@komora.cz – s uvedením počtu míst a adresou, na které mají být lístky případně zaslány. Jednotlivé požadavky budou potvrzovány v pořadí, ve kterém je obdržíme.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814