Dovolujeme si Vám postoupit informaci o Konferenci Strojírenské fórum, která se koná ve dnech 11. – 12. 3. 2015 v Obecním domě v Praze. Konference probíhá pod odbornou patronací

Svazu strojírenské technologie a Svazu průmyslu a dopravy České republiky a ve spolupráci s naší Komorou SNS.

Letošní ročník fóra má čtyři tematické bloky:

* Exportní a investiční možnosti českého strojírenství, podpora exportu

* Výzkum, vývoj, inovace

* Technické školství, duální systém

* Diskusní panel na téma budoucnost středního školství

Jak je patrné z přiloženého programu, tak špičkovou úroveň slibují jak vybraná témata, tak i velmi zajímaví řečníci a moderátoři.

První den bude završen společenským večerem v Obecním domě, který se stane neformální platformou pro diskusi nad projednávanými tématy a výměnu názorů mezi účastníky.

Jako členové Komory pro hospodářské styky se SNS máte 10% slevu pro každého účastníka. Sleva platí pro přihlášení přihláškou v příloze.

Veškeré podrobné informace naleznete v příloze nebo na stránkách .

www.strojforum.cz


Přílohy:

strojirenske-forum-prospekt-pozvanka.pdf
strojirenske-forum-komora-sns-prihlaska.pdf
strojirenske-forum-sponzoring 2015.pdf