Komora SNS doporučuje účast na 2. rusko-českém bankovním semináři k problematice energetických projektů, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s partnery. Předpokládaný termín - 17. března 2015.

V pořadí 2. rusko- český bankovní seminář by měl být podle záměrů organizátorů být zaměřen na aspekty financování česko-ruských projektů v odvětví energetiky se zaměřením na St.Peterburg a Leningradskou oblast (obecně na Severozápadní FO).

Akce původně plánovaná na 2. zaří 2014 byla jak známo, kvůli administrativním omezením přijatým v obchodních vztazích mezi Ruskou federací a Evropskou unií, přeložena.

Po krátkém mezidobí považují organizátoři téma za opět aktuální.

Jak uvádí Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv
MPO ČR, probíhala koncem roku s ruskou stranou korespondenční i osobní jednání, jež vyústila do návrhu ruské strany akci provést 17. března 2015 v prostorách státní banky v St. Petěrburgu.

Ze strany MPO ČR i Komory SNS je tento návrh, jemuž ruská strana také přikládá značný význam, podporován.

V rámci původního termínu se na jednáních počítalo s účastí představitelů místní administrace v čele s gubernátorem a vícegubernátorem Leningradské oblasti i účastí představitelů municipalit a podnikatelských kruhů.

Jak vyplývá z dopisu MPO ČR a Komory SNS firmám, bude konečný výsledek obsazenosti jednání záležet zejména na zájmu českých představitelů bankovních a podnikatelských subjektů.

V příloze (níže) je původní program připravený na 2. září 2014, který by měl být i základem programu nadcházejícího setkání.

Protože se uvažuje o předběžné schůzce českých účastníků st.petěrburgských jednání na MPO v Praze. je pro její přípravu důležité zjistit konkrétnější zájmy potencionálních přímých účastníků obchodních jednání.

Pro zjištění zájmu o účast vystoupením či jako účastník, žádají organizátoři o vyplnění přiloženého anketního lístku a jeho odeslání do pondělí 2. února t.r. na emailovou adresu zaplatilek@mpo.cz.

Přílohy:

program02-09-2014.docx
anketni-listek-mpo.docx


K tématu:

Během přípravných jednání v St. Peterburgu byl např. zaznamenán zájem ruské strany o možnou účast českých subjektů při plynofikaci okolí St.Peterburgu nebo nasazení zemního plynu v dopravě (CNG). (-r)