Na konci září se v Praze uskutečnilo, v gesci Ministerstva pro průmysl a obchod ČR, 14. zasedání pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti jaderné energetiky (PSJE), která funguje v rámci Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou. Na programu jednání skupiny byly, mimo jiného, informace týkající se budování nových jaderných elektráren v České republice a realizace projektů výstavby jaderných elektráren státní korporací Rosatom na zahraničních trzích.

Zdroj: http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/102000000000-ceska-republika/000-/102000012000-stredocesky-kraj/302-energetika/29366-cesti-a-rusti-specialiste-v/