Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR připravila Komora
pro hospodářské styky se SNS, s. o. k. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR dne 13. ledna 2015 seminář na téma„Český export a finanční krize v Ruské federaci – hledání východisek“.

Hlavními vystupujícími na semináři byli ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, prezident SPD ČR Jaroslav Hanák, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a předseda představenstva Komory SNS Václav Petříček.

Do diskuse, moderované výkonným ředitelem Komory SNS Františkem Masopustem, se zapojili mimo jiných generální ředitel EGAP a.s. Jan Procházka, generální ředitel ČEB a.s. Karel Bureš, náměstek MPO Vladimír Bärtl, předseda představenstva ALTA Invest a.s. Vladimír Plašil, předseda Komise pro exportní financování České bankovní asociace Miloš Večeřa, ředitel IMCoPharma a.s. Ivan Mikeš a další.

Z diskuse účastníků semináře vzešlo prohlášení, jež bylo postoupeno ministru průmyslu a obchodu ČR Janu Mládkovi.

P R O H L Á Š E N Í

účastníků semináře „Český export a finanční krize v Ruské federaci – hledání východisek“, konaného dne 13. ledna 2015, organizovaného Komorou
pro hospodářské styky se SNS, s.o.k., SPD ČR a HK ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářská komora České republiky, Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. a 140 zástupců českých firem, účastníků semináře „Český export a finanční krize v Ruské federaci – hledání východisek“, konaného dne 13. ledna 2015 se obracejí na ministra průmyslu a obchodu České republiky Jana Mládka s doporučením:

* seznámit vládu České republiky s výsledky semináře,
* informovat vládu České republiky o zájmu českých exportérů pokračovat v obchodně ekonomické spolupráci s partnery v regionech Ruské federace,
* prezentovat vládě České republiky požadavek českých firem, dlouhodobě působících na trzích Ruské federace a dalších zemí SNS, aby vláda České republiky oficiálně vyjádřila připravenost ekonomicky a politicky podpořit udržení trhů v Ruské federaci a zemích SNS pro české firmy.

Komora SNS, Praha 14.1.2015