POZOR ! Organizátoři oznamují, že z kapacitních důvodů je registrace na seminář pozastavena. (6.1.2015)

Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti se složitou finanční situací, která vznikla v uplynulých dnech na ruském trhu jsme se rozhodli nabídnout českým výrobcům a exportérům (především) do Ruské federace prostor k diskusi o možných negativních dopadech a případně i formách jejich řešení.

V příloze Vám zasílám přihlášku na seminář „Český export a finanční krize v Ruské federaci – hledání východisek“, na kterém jsme se dohodli s vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, HK ČR a SPD ČR.

Seminář se uskuteční dne 13. ledna 2015 od 15.00 hodin v prostorách MPO ČR, Na Františku 32, Praha 1. Na semináři máme předběžně potvrzenu účast pana ministra Mládka, prezidentů HK ČR a SPD ČR. Jednáme o dalších možných vystupujících ze státních složek i ekonomických a bankovních kruhů.

Smyslem celé akce je nabídnout zástupcům českých firem možnost vyslechnout si názory MPO (a dalších státních institucí jako MF apod.), vyjádřit své názory a pokusit se společně hledat možnosti, jak eliminovat negativní dopady vzniklé situace na české exportéry.

Vyplněné přihlášky prosím zasílejte na adresu trushko@komora.cz (případně na fax Komory SNS: 266 721 813). Po zaregistrování Vám bude účast potvrzena. S ohledem na omezené prostory, které jsou na MPO k dispozici (max. 100 účastníků) doporučuji reagovat v případě zájmu o účast co nejrychleji. Ze stejných důvodů budeme akceptovat přihlášku pouze jediného zástupce za firmu.

Uzávěrku přihlášek jsme stanovili na 9.ledna 2015.

S přáním pohodových dnů Vánoc a ještě jednou všeho nejlepšího do nastupujícího roku

Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

Zveřejnění 19.12.2014

Přílohy

prihlaska-sem-financ-krize-leden2015.docx