V salonku pražského hotelu Jalta, za přítomnosti a podpory ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Jana Mládka, podepsali 29. října 2014 představitelé Komory SNS a Komory pro obchodní vztahy s arabskými státy zálivu, František Masopust a Robert Pergl, memorandum o spolupráci.

Jiří Hurt
I když se může zdát, že tento krok vybočuje z dosavadního směrování Komory SNS na podporu expanze českých exportérů do zemí postsovětského prostoru, ve skutečnosti si obě věci neodporují.

Není to pouze o hledání nových odbytišť v současných „nestandardních podmínkách“, je to zejména o možnostech spolupráce českých firem a potenciálních partnerů ze zemí Perského zálivu na trzích zemí SNS.

Slavnostnímu aktu podpisu byli přítomni představitelé řady diplomatických misí zemí SNS a arabského světa. (m)