Výzkumná továrna na výrobu svařovacího zařízení E. O. Patona, která je zároveň předním ukrajinským výrobcem svařovací techniky, elektrických a elektronických zařízení nabízí mj. svařovací invertory, svařovací automaty zvláštního určení.

Značka Paton je známá téměř ve všech oblastech hospodářství - ve strojírenství, stavebnictví, dopravě a energetice. Veškerá zařízení prochází vícestupňovou kontrolou kvality, poskytují vyšší výkon v porovnání s analogy zahraniční produkce.

Továrna úzce spolupracuje s Výzkumnou experimentálně-technologickou kanceláři Ústavu elektrického svařování E.O.Patona, kde se vyvíjí nová technologická řešení a provádí školení odporníků.

Výrobce rovněž nabízí elektrody pro svařování uhlíkové a nízkolegované oceli ELITE, ANO-4, 21-ANO, ANO-36, SSSI-13/55 s průměrem 3 mm až 5 mm s vylepšeným technickým výkonem a snadným zapálením i stabilním obloukem, lehkým odstraněním penetrace svaru, bez praskání, se snadným odstraněním kůry strusky na povrchu.

Producent vyjadřuje svou připravenost k navázání obchodních vztahů s partnery v České republice.

Kontaktní informace:

04112, Ukrajina, Kyjev, Oleny Teligy č. 2
Tel./fax: +38 (044) 259-40-00; 380-85-61
www.paton.ua
e-mail: sales@paton.ua

Zastoupení v České republice
SIMAGRO sro
36001 Nové Stanovice, d. 147
Česká republika