Je již tradicí, že druhý a třetí den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsou informačně nejvíce exponované. Mezi nejvýznamnější akce každoročně patří také konference, připravované Komorou pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. (Komora SNS).

Ruský byznys den v Brně 2014. Foto Komora SNS
V rámci letošního veletrhu to opět byly konference Business den Ruské federace a Business den Běloruska, které přilákaly pozornost téměř čtyř stovek zástupců českých firem – exportérů. Na obou akcích byli účastni také zástupci zahraničních (ruských, resp. běloruských) firem, kteří na veletrhu vystavovali, nebo přijeli na pozvání Komory SNS.

Business den Ruské federace, který se konal 30. září v Rotundě brněnského výstaviště obohatili svoji aktivní účastí velvyslanci Sergej Kiselev a Vladimír Remek, ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek, viceprezident Svazu strojírenství RF a poslanec ruské Stání dumy Vladimír Gutěňov, viceprezident akciové společnosti Ruské železnice Aleksander Saltanov a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. V úvodní části vystoupili také představitelé partnerských organizací Komory SNS – prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a prezident SPD ČR Jaroslav Hanák.

Ruský byznys den v Brně 2014. Foto Komora SNS
Po pozdravných vystoupeních hostů se uskutečnil akt slavnostního podpisu dvou smluv o spolupráci mezi českými a ruskými partnery v oblasti železniční dopravy.
V průběhu konference měli její účastníci možnost vyslechnout si informace jak o možnostech spolupráce s firmami v konkrétních subjektech Ruské federace (na příklad Čuvašská republika a Tulská oblast), tak o podpoře, kterou českým exportérům nabízí domácí státní i komerční bankovní instituce. Řada pozitivních zpráv zazněla při vystoupeních generálních ředitelů České exportní banky i státní pojišťovny EGAP, stejně jako ze strany představitelů Sberbank či Komerční banky.
O zkušenostech z práce společného česko-ruského podniku hovořil člen představenstva MTE KOVOSVIT MAS a o novinkách v legislativě informovala představitelka advokátní kanceláře PETERKA&PARTNERS.

S ohledem na aktuální komplikace v oblasti exportu do Ruské federace účastníci konference oceňovali jak vystoupení představitele Generálního ředitelství cel, tak zejména informační servis, který pracovníci Celního odboru GŘC po dohodě s Komorou SNS poskytovali v předsálí Rotundy všem zájemcům.


Ruský byznys den v Brně 2014. Foto Komora SNS
Přesto, že se Business den Ruské federace časově protáhl na více než čtyři hodiny, byli jeho účastníci s obsahem a získanými informacemi spokojeni.
Komoru SNS tak pro příští ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu má před sebou nelehký úkol nastavenou úroveň Business dne Ruské federace překonat.

Business den Běloruska, který se konal 1. října, přinesl téměř stovce účastníků informace ze dvou významných běloruských regionů – z Brestu a Grodna. Po úvodních vystoupeních velvyslance Běloruska v Praze V. Markoviče a náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR V. Bärtla byla pozornost soustředěna na informace o podmínkách pro působení zahraničních firem v obou regionech a v nich existujících volných průmyslových zónách.

Významnou část konference tvořily informace o možnostech financování exportních operací a jich pojištění, obdobně, jako v předcházejícím dni nabídli účastníkům akce pomoc při exportních aktivitách zástupci Celního odboru GŘ cel a představitel advokátní kanceláře PETERKA&PARTNERS v Minsku.

Zájem zástupců českých výrobních podniků o informace z Běloruska a Ruské federace potvrdil, že tyto destinace mají pro české firmy stále velký význam. Tato skutečnost je pro Komoru SNS mimořádně silnou motivací pro pokračování snah o rozšiřování obchodně ekonomické spolupráce s oběma zeměmi.

Materiály a prezentace představené na Business dnech Komory SNS na 56. MSV v Brně:

RBD-Prezentace EGAP-Jan Procházka.ppt
RBD-Prezentace-ČEB Karel-Bureš.pptx
RBD-Prezentace-SBERBANK CZ -Vladimír-Šolc.ppt
RBD-Prezentace-ROSATOM- L. Tomíček.pptx
RBD-PETERKA & PARTNERS- Novinky v zákonodárství RF - Monika Šimůnková Hošková.pptx
RBD-Prezentace SBERBANK RU- Anton-Zur.pptx
RBD-Prezentace KB - Iveta Ocásková.pptx
RBD- Prezentace Tulská oblast - Investiční přitažlivost regionu RU.pptx
RBD- Prezentace - Český-dům Moskva.ppt
RBD- Prezentace KOVOSVIT MAS - MTE Group.pdf
RBD- Prezentace Čuvaskaja-respublika-priglasenije.pptx

RBD- Prezentace -Celní správa České republiky - CS ČR.docx
CS ČR-Ukrajina-k-nastudovani.docx
CS ČR-Úřední věstník Evropské unie - Rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních č.2014/512/SZBP.pdf
CS ČR-Úřední věstník Evropské unie - NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních
CS ČR-Informace o sankcích pro vývozce do Ruské federace
CS ČR-Závazné informace o sazebním zařazení zboží - ZISZ
CS ČR-O ruských národních opatřeních - sankcích