Komora SNS a Pražská veřejná rada pokračují v sérii setkání na galerii Obecního domu. II. setkání série se uskutečnilo poslední srpnový pátek u příležitosti jmenování nového Obchodního rady Ruské federace v České republice.

Jako čestný host snídani také navštívila Tereza Zavadilová nově jmenovaná šéfredaktorka deníku E15, který je partnerem série setkání v Obecním domě. S řečnickým příspěvkem se k hostům obrátil i Alexandr Turov, Obchodní rada Ruské federace ve Francii, který dříve zastával funkci v Čechách.

Деловой завтрак

Akce se zúčastnili zástupci česko-ruského byznysu, státní správy i odborových svazů, tedy subjektů aktivně se podílejících na hospodářských vztazích relace.

Neformálně se snídaně zúčastnil i Sergej Stupar, jmenovaný nařízením vlády Ruska Obchodní rada v ČR, který v Čechách pobýval na dovolené. Oficálního výkonu funkce v Praze ujme v nejbližší době, hned po naplnění všech spjatých administrativních náležitostí.

Obchodní radové Ruska zdůrazňovali nezbytnost pokračování česko-ruských obchodních vztahů. Obzvlášť s ohledem na jejich bilanci z posledních let, kdy v roce 2012 byli překonány historické rekordy obchodní výměny mezi státy (přes 14 miliard dolarů). Alexander Turov, obchodní rada ve Francii v průběhu svého shrnujícího vystoupení k předchozímu působení v Čechách zdůraznil, že i přes politickou nejistotu by mělo Česko a Rusko pokračovat v obchodních vztazích, a nevstupovat do politické války. Ve svém řečnickým příspěvku ho plně podpořil budoucí Obchodní rada Sergej Stupar:” je potřeba zachovat stávající kontakty a vztahy, a součinně pomáhat dalsímu pokračování česko-ruských obchodních vztahů, i s ohledem na rekordní ukazatele obchodní bilace,” uvedl Sergej Stupar na česko-ruské snídani v Obecním domě.

Zástupci klíčových ekonomických médií v Čechách, i ruští kolegové zdůrazňovali nezbytnost objektivního informování o současných událostech na mezinárodní aréně i národních trzích. S politováním hodnotili dnešní situaci v médiích, kdy objektivita “není trendy”. Mezi tématy setkání se promítly i významné dvoustranné akce naplánované v česko-ruské relaci. František Masopust výkonný ředitel hospodářské komory SNS upozornil na význam Ruského byznys dne na strojírenském veletrhu MSV v Brně, jako jedné z tradičních a klíčových akcí česko-ruské obchodní relace.

Obchodní rada republiky Tatarstán informoval o připravované návštěvě Prezidenta Tatarstánu do ČR. V kulturní výměně byla jako významná akce zmíněný večer baletu Eifmana v Praze na scéně Státní opery.

Pro informaci:

Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora. Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Členskou základnu Komory SNS tvoří přes 150 českých podnikatelských subjektů, jejichž podnikatelské zájmy v různých oborech směřují na trhy zemí SNS. Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zemí SNS. Zástupci Komory SNS se účastní v úloze expertů přípravy a jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem a s Uzbekistánem. www.komorasns.cz

Pražská veřejná rada je občanská iniciativa spojující emigranty slovanského původu žijící na území ČR s cílem podpory charitativních projektu prospívajících myšlence slovanské vzájemnosti na českém území a projektů, zlepšujících klima v emigrantské komunitě v ČR. Organizace podporuje činnost a realizaci kulturních, lingvistických a sociálně-humanitárních projektů. Zvláštní důraz se věnuje zachování odkazu, prezentace a prodloužení tradicí první vlny ruské emigrace v dobách založení Československa. www.pravera.cz