Dva a půl roku od nabytí účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Ve své advokátní, pedagogické a vědecké praxi se zabýváme především trestním právem hmotným a procesním. V této souvislosti, kromě zastupováni konkrétních klientů v trestním řízení fyzických a právnických osob, poskytujerne rovněž poradenství v oblasti:

a) předcházeni trestné činností páchané právnickými osobami,
b) tvorby Compliance programů, jejichž podstatou je zavedení a realizace řídícího a kontrolního systému právnické osoby s dúrazem na trestní právo.


Compliance programy se zaměřují na dodržováni právních předpisů i vnitřních norem právnické osoby.

Jejich ciiem je pomoci právnickým osobám k "imunitě" proti trestnímu stíhání a zabránit tak trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu zákona Č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, spojené často se zásadně negativními dopady na jejich vlastníky, management i zaměstnance.

Součástí poskytovaných služeb je i specializované vzdělávání, např. na téma trestní odpovědnosti právnických osob, etických pravidel či protikorupčních opatření.

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát v Praze
Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o.

Kontakty: Grivna.czUběhlo dva a půl roku od nabytí účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Praxe orgánů činných v trestním řízení ukazuje, že je zákon aplikován poměrně často. Dobře to dokumentuje statistika nejvyššího státního zastupitelství.

Jestliže v roce 2012 bylo trestně stíháno 19 právnických osob, pak v roce 2013 to bylo již 61 právnických osob a za první 4 měsíce roku 2014 dokonce 59 právnických osob. Je tedy předpoklad, že počty stíhaných právnických osob budou i nadále narůstat.

Obviněny byly i velké či známé právnické osoby jako např. Metrostav nebo Česká pošta. Dočkali jsme se i prvních pravomocných rozsudků, byl již uložen i nejpřísnější trest - trest zrušení právnické osoby.

(Více v článku Parlamentní listy 30.6.2014)