V Praze narůstá zájem o služby v oblasti podpory podnikání. Do Kontaktního centra pro podnikatele, které poskytuje své služby v pražském regionu v rámci projektu Akcelerace – programu podpory podnikání v hlavním městě Praha, si v první polovině roku 2014 pro konzultace přišlo osobně 95 podnikatelů a další využili možnosti ostatních rozvojových aktivit, jež projekt nabízí.

Počet klientů Kontaktního centra pro podnikatele se v první polovině letošního roku značně rozrostl. „Naši klienti se o projektu Akcelerace – programu podpory podnikání v hlavním městě Praze dozvídají především z internetu.

Dále pak z materiálů distribuovaných na městské části, úřady práce a živnostenské úřady. Co nás ale nejvíce těší je, že roste podíl klientů, kteří přicházejí na základě doporučení našich služeb,“ říká ředitelka akciové společnosti Rozvojové projekty Praha, která je realizátorem projektu Akcelerace, Ing. Jitka Kárníková.

Pražští podnikatelé, kteří přicházejí do Kontaktního centra řešit otázky se zahájením podnikání nebo jeho rozvojem jsou většinou ve věku 30 – 39 let a mají vysokoškolské vzdělání. Nejčastější dotazy začínajících podnikatelů se vztahují k zákonným povinnostem, které musí splňovat a vhodné formě podnikání.

Ti, kteří již podnikají, se na Kontaktní centrum pro podnikatele nejčastěji obracejí s dotazy ohledně financování podnikání, zejména pak s možnostmi získání dotací na území hlavního města Prahy. Velký zájem mezi těmito podnikateli je i o odborné konzultace v oblasti právní, daňové a účetní.

Během prvních šesti měsíců navštívilo Kontaktní centrum osobně 95 zájemců o poradenství. To dokazuje, že je o tyto služby na území hlavního města Prahy zájem.

Za prvních šest měsíců roku 2014 bylo v rámci projektu Akcelerace zrealizováno 42 seminářů a workshopů. Ty jsou zaměřeny na podnikatele a jejich zaměstanance, studenty, kteří jsou velkým potenciálem pro rozvoj pražského podnikání, ale nezapomíná se v nich ani na ženy, vracející se do profesního života například po mateřské dovolené.

Doplňující informace:
Kontaktní centrum pro podnikatele Kontakt pro média:
Opletalova 929/22 Mgr. Pavlína Klejšmíd
Nové Město, Praha 1, 110 00 ředitelka Marketing a PR
tel: +420 606 761 106 pavlina.klejsmid@rprg.cz
e-mail: akcelerace@rprg.cz
www.rprg.cz