Po schválení struktury ekonomických sankcí EU proti Ruské federaci připravilo české Monisterstvo obchodu a průmyslu manuál o tom, jak exportovat do Ruska.

Evropská unie přijala další sankční opatření proti Ruské federaci v souvislosti s její participací na prohlubující se krizi na Ukrajině. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) během vyjednávání především prosazovalo, aby sankce nedopadly na obchod s civilním zbožím a nebyly likvidační pro české firmy. Nové sankce by měly mít jen velmi omezený dopad na českou ekonomiku a MPO je bude průběžně sledovat, analyzovat a vyhodnocovat.

Evropská unie ve čtvrtek 31. července 2014 přijala rozhodnutí Rady, které obecně vymezuje čtyři oblasti, do nichž omezující opatření směřují, a nařízení Rady, které rozpracovává některé podrobnosti spojené se zavedením sankcí. Sankce se začaly uplatňovat od 1. srpna 2014.

Čtyři oblasti, kterých se sankční opatření dotknou:

1) Omezení dotýkající se kapitálového trhu

Omezení na finanční instituce, které jsou z více než 50 % vlastněny ruským státem. Budou zakázány transakce a poskytování finančních prostředků nebo investičních služeb, vydávání nových dluhopisů, akcií nebo obdobných finančních nástrojů s dobou splatnosti delší než 90 dnů.

Omezení je zacíleno na obchodování s dluhopisy, akciemi, které mají splatnost vyšší než 90 dní a byly vydány významnými ruskými finančními institucemi založenými v Rusku, kde má stát podíl minimálně 50 % (jedná se o pět významných ruských bank). Omezení se netýká institucí, které byly založeny mezinárodní smlouvou.

2) Omezení týkající se zbraní

Zákaz vývozu a dovozu zbraní a vojenského materiálu z/do Ruské Federace. Toto opatření se netýká dodávek vojenského materiálu realizovaných na základě již uzavřených kontraktů a na dodávky náhradních dílů a servisu nezbytného pro údržbu již existující výzbroje v EU.

3) Omezení pro vývoz zboží a technologií dvojího užití

Omezen je prodej, dodávky a vývoz zboží a technologií dvojího užití pro vojenské použití a konečné vojenské uživatele. Toto opatření se netýká ani zboží a technologií dvojího užití pro letecký a kosmický průmysl v případě, že je určen pro civilní použití a konečné civilní uživatele.

4) Omezení pro vývoz citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory

Omezení se týká citlivých technologií využitelných pro průzkum těžby ropy a těžbu ropy, které jsou používány pro hlubinný podmořský a arktický průzkum a těžbu ropy a dále těžbu ropy z břidlic. Konkrétní položky jsou vymezeny v příloze návrhu příslušného sankčního nařízení. O autorizaci k vývozu rozhoduje příslušný národní úřad.

S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailovou adresu: export@mpo.cz

V přiloženém Pdf dokumentu ´Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federaci´ naleznete rozšiřující informace.

OBNOVENO -
Přehled-zakazaneho-importu-Rusko-8-8-2014.pdf