Poradenskou a informační podporu zahraničním investorům na principu
´jednotného okna´ poskytuje státní příspěvková organizace ´Kirovogradské regionální centrum pro investice a rozvoj´ (Investkr.gov.ua).

Podle informací, které postoupily z Velvyslanectví Ukrajiny v Praze se Centrum podílí na přípravě a realizaci národních a regionálních investičních projektů v rámci Kirovogradské oblasti.

Strategickými pro oblast ve střední Ukrajině jsou projekty v oborech:
zemědělství, alternativní energetika, zásobování vodou a výstavba vodovodu, teplárenství a zemědělské strojírenství.

Kirovohradské centrum pro investice a rozvoj úzce spolupracuje s regionální sítí akademických, finančních a bankovních institucí, s významnými výrobními podniky a představiteli podnikatelské veřejnosti regionu.

Kontaktní informace: Investkr.gov.ua


Přílohy: seznam prioritních investičních projektů v angl. jazyce

Kirovograd-Priority-investment-projects.doc
Kirovograd-Land-Greenfield-projects.doc
Kirovograd-Sites-Brownfield-projects.doc