Radi bychom Vás pozvali na doprovodnou podnikatelskou misi do Arménie, kterou připravujeme na základě návrhu/požadavku MPO ČR. Mise se uskuteční ve dnech 9.-13.9.2014 při příležitosti 1. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Arménií. Českou delegaci povede náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl.

Misi připravujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Jerevanu, MPO ČR , MZV ČR a společností Zephyr s.r.o. a byla zařazena mezi projekty na podporu ekonomické diplomacie MZV ČR.

V rámci programu se uskuteční business fórum, bilaterární jednání zúčastněných firem s partnery dle předem vyjádřeného zájmu českých účastníků a bude zde možnost zapojení do jednání pracovních skupin a plenárního zasedání mezivládní komise.

Bližší informace najdete v příloze e-mailu – předběžný program, závaznou přihlášku a formulář firemního profilu.

Závazné přihlášky a vyplněný formulář firemního profilu prosím zasílejte do 8.8. 2014 na e-mailovou adresu trushko@komora.cz. Účastnický poplatek v celkové výši 38.700,- Kč za 1 osobu uhradíte na základě zálohové faktury vystavené Komorou SNS.

V případě potřeby prosím kontaktujte sekretariát Komory SNS na tel. čísle 266 721 812.

Přejeme hezké prožití letních dnů!

Jana Kordačová
zástupce výkonného ředitele
Komora pro hospodářské styky se SNS

Tel.: +420 266 721 815
Mobil: +420 737 479 937
e-mail: kordacova@komora.cz

Přílohy:
Armenie-zari2014-program_CZ.xls
Armenie-zari2014-prihlaska-jerevan.doc
Armenie-zari2014-firemni-profil.doc