Zveřejňujeme projev Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v České republice Sergeje Kiseljova na 17. sněmu Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS na pražském Žofíně. Mezi dalšími hosty byli například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek či prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

V současném rychle se měnícím světě je 17 let poměrně dlouhá doba. Představuje roky aktivní a plodné práce ve prospěch rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a společenstvím zemí SNS, hovoří o zájmech, přínosech a efektivitě společné práce.

Hospodářské komory hrají při organizaci vztahů a vzájemně výhodné spolupráce významnou roli, protože hájí zájmy svých členů. Vnímáme to především tady, ve střední Evropě, kde řemeslnické cechy mají staleté kořeny a tradice.

Dnešní hospodářská výměna mezi ČR a RF se vyšplhala na ročních 10,3 miliardy euro, přičemž český export do Ruska vzrůstá. Za loňský rok upevnila Česká republika pozici strategického a klíčového zahraničního partnera Ruské federace. Současně - Rusko je pátým největším obchodním partnerem České republiky. Firmy v roce 2013 uzavřely řadu memorand a kontraktů, směřujících k technické modernizaci různých sektorů ruské ekonomiky.

Foto Komora SNS

Chtěl bych zdůraznit pozitivní bilanci v rozvoji vzájemných regionálních vztahů, ze kterého se stává cílový program, zaměřený na konkrétní potřeby jednotlivých regionů. V mnohém dosaženém jde o zásluhu Vaší komory.

Přesto se v poslední době v česko-ruské spolupráci projevuje jistá stagnace. Politizovaný přístup mnohých našich evropských partnerů, který vychází z neobjektivní analýzy a hodnocení událostí – není konstruktivní cestou. Nechtěl bych, aby Česká republika ztratila postavení tradičního a spolehlivého partnera Ruské federace. Samozřejmě to neprospívá vztahům mezi Českou republikou a Ruskem celkově, včetně hospodářské relace. Je důležité si pamatovat, že zbourat cokoli je jednoduché, postavit znova ale snadné není.

Rusko a Česko v nedávné historii zažily cestu od bodu nula do dobrých vztahů a výsledků. Navrhuji i nadále sledovat ve stejném duchu i směru, který reflektuje zájmy našich států a nedopouštět se politizace našeho partnerství a neopouštět vzájemně výhodnou spolupráci.

Rád bych v této souvislosti zdůraznil událost z letošního května, kdy byla ustavena Euroasijská ekonomická unie. Jsou tím k dispozici všechny předpoklady pro dávnou evropskou myšlenku a touhu o spojení ekonomického prostranství od Lisabonu po Vladivostok.

Chtěl bych závěrem ujistit, že česko-ruská spolupráce přežije uměle navršené překážky, ještě letos dostane pozitivní impulsy a v perspektivě se bude rozvíjet ještě aktivněji.