O aktuálních podmínkách byznysu se zeměmi SNS se hovořilo na řádném sněmu největší organizace na podporu obchodu a podnikání s východem u nás - Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS s.o.k.

Jednání 17. sněmu Komory SNS (25. června v pražském paláci Žofín), bylo poznamenáno změnami posledních několika měsíců vývoje politické a mezinárodně hospodářské situace.

´Ukazuje se, že aktivity naší komory při podpoře hospodářských vztahů se zeměmi SNS nejsou zbytečné, ale naopak, stále více užitečnější´. ´Podporou úkolů v naší společnosti jsme komora zejména pročeská´ - řekl na úvod předseda představenstva Komory SNS Václav Petříček.

Mezi hosty sněmu byli ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek, velvyslanec RF v ČR Sergej Kiseljov, náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, velvyslanec Ukrajiny Borys Zaichuk, velvyslanec Arménie Tigran Seiranian, velvyslanec Moldávie Stefan Gorda, generální ředitel EGAP a.s. Jan Procházka, předseda představenstva ALTA Invest a.s. Vladimír Plašil a další.

Jako červená nit se vrcholným shromážděním českých exportérů a subjektů česko-východního obchodu prolínala slova o potřebách změn v přístupech, užší kooperaci a někdy i upozadění osobních zájmů.

Ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek potvrdil zaměření vlády na obnovení kontinuity proexportní politiky státu. ´Byl zrušen nesmyslný plán na sloučení Czech Trade a Czechinvestu´, řekl ministr. Je připravena dohoda MPO a MZV ČR o spolupráci (podepsána na setkání obchodních radů - pozn.edit). Základní myšlenkou smlouvy je zachování ekonomické diplomacie a podpora investic, kdy vláda vychází mj. z poptávek firem, dodal J. Mládek.

Foto Komora SNS
´Měli jsme ambici udělat změny k lepšímu ve vztazích k Číně a Rusku. Žel po prvních pěti měsících se nám to daří jen s Čínou. Chtěli jsme rozvinout vztahy s Ruskem, ale krátce po našem nástupu nastaly události na Ukrajině´. ´Staly se tam věci, které se stát neměly´. My jsme ale součástí EU, V4 a máme zájem na tom, aby ´jednotná evropská politika byla rozumná´.

Nesmíme dopustit opakování situace z počátku 90.let, kdy z objektivních i subjektivních příčin došlo ke ztrátě východních trhů, že české firmy byly odtud vytlačeny a nakonec nás předběhli jiní západní partneři, řekl doslova Jan Mládek.

Zrušení tendru na dostavbu JE Temelín bylo podle ministra obchodu a průmyslu těžké rozhodnutí, ´protože Temelín jsme považovali za jeden z možných dlouhodobých impulzů rozvoje české ekonomiky díky významnému podílu domácích zakázek´. Bohužel museli jsme, pod vlivem záporného příkladu fotovoltaiky rozhodnout, že neposkytneme státní garance výkupních cen elektřiny, uvedl ministr.

MPO ČR připravuje v dalším kroku jisté řešení. Podle vzoru německé ekonomiky by za elektrickou energii měly velké firmy platit nikoliv dle odebrané energie, ale na základě svých výrobních kapacit, vycházeje z uzavřených pojistek, uvedl Jan Mládek.

Šéf rezortu dodal, že se připravují cesty do Střední Asie: ´Chceme spolupracovat s řadou zemí - například s Ázerbajdžánem, Gruzií. Věříme, že situace na Ukrajině se zlepší. Bohuzel tam ještě platí byznys typu odeber a zaplať, což je v moderní době málo...´

Ruský velvyslanec Sergej Kiselev poukázal na fakt, že v poslední době se svět kolem nás prudce mění. Na pozadí událostí v Evropě se ´v rusko-české spolupráci v poslední době projevuje stagnace´ a vytrácí se konstruktivní přístup, prohlásil S. Kiselov.

Foto Komora SNS
Rádi bychom, aby se Česká republika mohla i nadále řadit k tradičně spolehlivým partnerům Ruska, řekl S. Kiselev a zdůraznil vážnost dalšího rozvoje vzájemně výhodné obchodní, zejména strojírenské spolupráce, včetně oboustranných investičních aktivit.

Ve stoupající obchodní výměně upevnila Česká republika svou exportní pozici v Ruské federaci. Mezi zahraničně obchodními partnery ČR je Rusko nyní na pátém místě. Podle Kiselova se rozvinula a zjednodušila meziregionální spolupráce obou zemí.

Ruský velvyslanec ocenil práci Komory SNS, vyzdvihl realizaci podnikatelských misí, konferencí a odborných seminářů k navazování nových kontaktů a výměně zkušeností. Významný vklad do vzájemné spolupráce obou zemí tradičně přináší jednání Česko-Ruské mezivládní komise pro obchodně-ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci, jejíž příští zasedání se má uskutečnit počátkem září v Praze.


Střípky ze 17. sněmu Komory SNS:

Jaroslav Hanák - president SPD ČR a poradce prezidenta ČR:

* Ocenil spolupráci s Komorou SNS a poukázal na roli SPD v rámci jednání tripartity. Pochválil, že za 20 let, se stalo poprvé, kdy dostali návrh státního rozpočtu ke konzultaci od ministerstva financí již v polovině roku. Ministr A. Babiš je podle něj v odhadech růstu konzervativní, když predikuje růst HDP ´jen´ 2,0 %. My očekáváme růst spíše 2,2 - 2,7 %, řekl J. Hanák.
* Na tripartitě v červnu se bude předkládat surovinová a energetická politika vlády. Do konce roku bude jasné, jak dál s jádrem.
* Vízová politika - je dál tématem řady jednání. Svaz a další partneři se zasazují o zavedení bezvízového styku s RF. SPD chce řešit otázku na tripartitě v září.
* Připravuje se mise do Ruské federace - asi v listopadu nebo prosinci 2014 - ´až se politici domluví´.

Foto Komora SNS
Borys Zajčuk - velvyslanec Ukrajiny v Praze:

* Považujeme Českou republiku za důležitého partnera Ukrajiny.
* Vzájemný obrat mezi Ukrajinou a Českou republikou se snížil 0,2 proc.
* Český export na Ukrajinu se snížil o 5 proc.
* Klesly české investice na Ukrajinu. Celkově dosahují 80,8 mln. USD, což je pouhé 0,1 proc. ze všech investic umístěných v UA.
* Příjmy ukrajinských podniků klesly, plánují se úvěrové aktivity s ČEB a setkání s vedením banky.
* Pracuje se na smlouvě o spolupráci mezi TPP OPK UA a HK ČR, na jednání do Prahy přijede předseda ukrajinské komory.

President HK ČR - Vladimír Dlouhý:
* Vyslovil osobní podporu styků a obchodu se zeměmi SNS. ´Ze své pozice uděláme maximum pro rozvoj těchto vztahů´, řekl Dlouhý.
* Období není lehké z politického pohledu. ČR se ale ekonomicky zvedá: hospodářský růst - je tažen růstem spotřeby domácností o +1,5 proc.
* Tempo růstu objednávek v průmyslu je aktuálně 14 proc. Jsme na prahu dlouhodobého růstu, prohlásil president HK ČR.
* Chceme být více aktivní v podpoře exportu, podporujeme stabilizaci EGAP a ČEB.
* Věřím v uklidnění mezinárodní politické situace. Rád pojedu do Moskvy nebo Kyjeva.
* Nepřeji si a nevěřím v efektivnost ekonomických sankcí...
* Zabýváme se rovněž vízovými otázkami.

Foto Komora SNS

Vasil Markovič, velvyslanec Republiky Bělorusko v Praze:

* Jsme rádi, že ve složité době se český byznys posunul k Republice Bělorusko
* Vloni jsme v obratu vzájemného obchodu dosáhli téměř 600 mln. USD
* Zveme české firmy, aby k nám jezdily, stále ještě jsou nevyužité přílezitosti...
* Rádi bychom poprosili komory, ministerstva, aby podpořily naši snahu o partnerskou spolupráci s regiony v ČR, čeští hejtmani se toho jakoby bojí...
* Máme nová prostranství pro podnikání (SEZ), rostoucí ekonomiku, nebojte se nás, uzavřel V. Markovič.


Martin Tlapa, náměstek MZV ČR:

* Poděkoval za práci Komory SNS, poskytující unikátní platformu pro setkávání všech se zájmem o obchod s východem.
* Komora poskytuje vazbu a signály pro ministerstva a státní orgány
* Tlapa má v gesci mimoevropské země a ekonomickou diplomacii
* Česká vláda má zájem, aby přestaly existovat třecí plochy, aby začala týmová spolupráce, potřeba kompromisů na obou stranách
* MZV ČR nechce jako představitel členské země EU ekonomické bariéry, jsme pro jejich odstraňování
* Vláda podporuje mírový plán prezidenta Porošenka vyhlášený v Luxemburgu.


Jan Procházka - generální ředitel EGAP
* Před pár dny jsme měli výročí - 22 let od založení
* 1 mld. invest do EGAP představuje 1750 zajištění prac. míst.
* Pojistná angažovanost je: RF 30 proc., Ázerbajdžán 13 proc., Ukrajina 3 proc., Bělorusko 3 proc.
* S Ruskem máme tradičně výborné vztahy stejně tak i s vyslanectvím
* Je uzavřeno memorandum se Sverbankou, zájem o spolupráci s Gazprombank a Vnětorgbank
* Spolupráce s Azerbajdžánem se v letech 2012-2013 téměř zdvojnásobila.
* Pojistná angažovanost EGAPU na Ukrajině je 2,30 proc., pojistnými událostmi se Ukrajina podílí 10,5 proc.
* Pojistná angažovanost EGAPU v Bělorusku je 4,43 proc., pojistnými událostmi se Bělorusko podílí 0,05 proc.
* ´V únoru-březnu jsme prožívali určité obavy - ale ukrajinští partneři všechno zaplatili´ - řekl J. Procházka.
* Momentálně má EGAP volný limit asi 1 mld. korun.

Vladimír Plašil - předseda představenstva ALTA Invest a.s. doplnil J. Procházku:
* Situace v ČEB není daleko od stavu, který je možno popsat jako tristní.
* Proto Platforma exportérů, spolupracující s SPD ČR. Má zájem spolupracovat i s HK ČR.
* Současně V. Plašil navrhl svolat v září schůzku zástupců bank a exportérů s odvětvovými ministry. Obrátil se kvůli tomu na náměstka MZV M. Tlapu.


Václav Petříček - předseda Komory SNS:
* Připravujeme pro MPO ČR a další akcionáře stanovisko k situaci v ČEB a.s. - společně s HK ČR a SPD

Foto Komora SNS
František Masopust - výkonný ředitel Komory SNS:

Informoval - jaké akce má Komora SNS v plánu ve II. pololetí:
* Na konec srpna je u příležitosti návštěvy turkmenského prezidenta v Praze připravována podnikatelská konference
* V září bude v Arménii mezivládní česko-arménská komise, připravuje se doprovodná mise
* MSVB - 30.9. - Byznys den Ruské federace
* MSVB - 01.10. - -Byznys den Republiky Bělorusko
* Zvažuje se realizace mise na Ukrajinu - ještě letos
* Komora SNS bude spolu s SPD organizovat misi do Tádzikistánu, Uzbekistánu a Kazachstánu.
* Připravuje se společně s Komerční bankou a.s. seminář k problematice obchodu se zeměmi Celní unie - podzim

František Masopust konstatoval, že v nadcházejícím období se rýsuje velmi dobrý prostor k činnosti a ´když s našimi partnery spojíme síly, budeme v úsilí - podpořit naše členské firmy - nepřehlédnutelní´.

Připravil Rostislav Vlček


Příloha:
Prezentace-Komora-SNS_Egap.ppt