Z pověření Kanceláře prezidenta republiky je připravována podnikatelská mise doprovázející hlavu státu Miloše Zemana při jeho oficiální návštěvě Rumunska a Moldavska.

Cesta se uskuteční v termínu od 20. do 23. května 2014. V rámci mise budou navštívena města Bukurešť a Kišiněv.

Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Svaz průmyslu a dopravy ČR (Rumunsko) a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Moldavsko).


Zájemci o účast naskenují podepsanou přihlášku a zašlou e-mailem na adresu mtrublova@spcr.cz nejpozději do 22.4.2014.

Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete - (modrý symbol (i) na formuláři slouží jako nápověda): Registrace.spcr.cz=IndividualRegister
nebo zde Registrace.spcr.cz.

Bez vyplnění elektronického formuláře není možné Vaši přihlášku zpracovat a připravit zápis do katalogu mise.

Prosíme Vás o vyplnění jednoho vzorového snímku Powerpoint, který je v příloze. Slouží pro představení delegace na podnikatelském fóru.

Současně přiložte logo firmy v tiskové kvalitě (PDF, AI nebo JPG alespoň 300DPI) a zašlete na mtrublova@spcr.cz , slouží pro tisk katalogu.

V souvislosti s přípravou podkladů pro Kancelář prezidenta republiky Vás prosíme o stručnou informaci o rozpracovaných projektech v daném teritoriu, resp. o smlouvách a dohodách, jež by mohly být v přítomnosti pana prezidenta na podnikatelských fórech podepsány (lze vyplnit elektronicky do pole el. formuláře: vaše aktivity v teritoriu).

Mise_Rumunsko_Moldavsko2014-Pozvanka.pdf
Mise_Rumunsko_Moldavsko2014-Program-28-3-2014.xls
Mise_Rumunsko_Moldavsko2014-Prihlaska.doc
Mise_Rumunsko_Moldavsko2014-Prezentace-na-foru.ppt


Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci

S pozdravem
Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS
Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882
E-mail: masopust@komora.cz