Pro nadcházející státní návštěvu prezidenta Turkmenistánu v ČR Gurbanguli Berdymuhamedova připravují MPO ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora SNS česko-turkmenské podnikatelské fórum. Návštěva z Ašchabádu je plánována na konec srpna t.r.

Pro přípravu podkladů k bilaterárním jednáním ministrů a prezidentů, jež mají odrážet reálné potřeby firem, prosí MPO ČR o zaslání informací o aktivitách našich firem, jejich rozpracovaných projektech či plánech na turkmenském trhu.

Informace v elektronické podobě na adresu: masata@mpo.cz (markova@mpo.cz) nejpozději do konce měsíce července. (-r)