V souladu se Stanovami Komory SNS, s rozhodnutím 69. zasedání představenstva a z pověření předsedy představenstva Komory SNS byl vyhlášen termín 17.sněmu Komory SNS, bude konat 25. června 2014 od 14.00 hod. na pražském Žofíně.

Vzhledem k tomu, že letošní vrcholné jednání Komory bude volební – zvoleno má být nové složení představenstva a dozorčí rady – prosí vedení komory členské firmy o maximální možnou účast.

V příloze je Program sněmu. Připojena je Plná moc pro případ, že by se Sněmu nemohl zúčastnit statutární představitel členské firmy. Plnou moc není třeba ověřovat, stačí podpis ´statutára´.

Na emailové adrese tauchmanova@komora.cz je od členských firem KSNS očekáváno potvrzení účasti představitele firmy, případně zaslání Plné moci poveřeného zástupce. Originál je nutno zaslat poštou na adresu Komory.

Hlavní materiály sněmu budou rozeslány počátkem měsíce června.

Za Komoru pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva

Tel.: +420 266 721 812, 814
Mobil: +420 732 227 882
E-mail: masopust@komora.cz

17-snem-KSNS-PROGRAM.doc
17-snem-KSNS-PLNA-MOC.doc