V minulých dnech jsme vnitřní cestou zveřejnili informace o konferenci ´Strojírenské fórum´, která se koná 10. – 11. 6. 2014 v Praze, v hotelu Andel´s.

Tato konference s doprovodnou výstavou je spolupořádána se Svazem strojírenské technologie a Komora SNS přijala roli odborného partnera.

Dalšími odbornými partnery jsou:
* Svaz průmyslu a dopravy ČR,
* Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS,
* Českomoravská elektrotechnická asociace,
* Národní strojírenský klastr a řada dalších asociací.

Záštitu poskytly české :
* Ministerstvo financí ČR,
* Ministerstvo průmyslu a obchodu,
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsahem akce je legislativní a finanční problematika, certifikace a licencování vývozu ve strojírenství a související témata.

Cílem je představit možnosti a principy čerpání fondů EU na růst konkurenceschopnosti strojírenských firem a přiblížit vývoj budoucí kohezní politiky.

Nedílnou součástí konference je i společenský večer, který se koná 10. 6. 2014 v hotelu Andel"s od 19:00 hodin.

V rámci spolupráce s organizátorem jsme pro členy Komory SNS zajistili zvýhodněné vstupné. Výhody na vstupném se týkají jak Vás, tak Vašich zaměstnanců nebo Vašich klientů a partnerů, kterým přihlášku přepošlete a tím pádem mohou tuto výhodu s Vámi sdílet. Počet Vámi pozvaných zaměstnanců nebo Vašich partnerů není nijak omezen.

Přihlášku a podrobný program konference naleznete - v příloze.

Každá vstupenka konkrétně zahrnuje:
• vstup na konferenci
• sborník přednášek
• občerstvení
• informační materiály
• informační materiály partnerských firem
• 1x vstup na společenský večer dne 10. 6. 2014 od 19.00 hod v prostoru hotelu

Více informací na Strojforum.cz

Na setkání s Vámi se těší
Ing. Aleš Pohl

Jednatel Exponex, s. r. o.
Pražákova 60
619 00 BRNO
Czech Republic
Exponex.cz


Kontakty:

Ing. Alexandra Moravcová
Tel.: +420 604 221 910, +420 547 210 864
Fax: +420 547 210 875
Email: amoravcova@exponex.cz

Přílohy:

Strojforum2014-pozvanka-prospekt.pdf
Strojforum2014-prihlaska.pdf